Dijous, setembre 28, 2023
AlgaidaInfraestructuresUrbanisme

El BOIB publica l’anunci del projecte de reparcel·lació d’Es Porrassar d’Algaida

Avui dijous 17 de març el BOIB publica l’anunci d’aprovació inicial del projecte de Reparcel•lació per Compensació del Sector Urbanitzable Es Porrassar d’Algaida, projecte presentat el  26 de gener de 2016, amb RE: 239 amb el seu annex presentat el 15 de febrer de 2016 amb RE 517 i que se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a partir de la publicació (avui) del present edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A grans trets els resum d’aquesta parcel·lació és que se creen a partir de 19 finques fins a 109 parcel·les urbanitzables amb diferents eficicabilitats. Així doncs s’estableixen fins a 9 zones amb una edificabilitat total del 216 habitatges.

Pel que fa als terrenys de cessió gratuïta a l’Ajuntament, s’estableixen tres elements:

  • Parcel·la d’equipaments: S’adjudica a l’Ajuntament d’Algaida la parcel·la 110 qualificada d’Equipaments Públics, de superfície 2.664,01 m2.
  • Terrenys qualificats d’espais lliures: S’adjudiquen a l’Ajuntament d’Algaida els terrenys qualificats d’espais lliures públics , de superfície 5.685,41 m2.
  • Vials: S’adjudiquen a l’Ajuntament d’Algaida els terrenys qualificats de Vial de superfície 15.203, 08 m2.

Adjuntam el plànol resultant de la parcel·lació.

reparcelacioesporrassar

Finalment el cost econòmic presentat d’urbanització d’aquest projecte de parecel·lació apujaria provisionalment a 2.250.260,97 euros que s’hauran de repartir proporcionalment entre tots els propietaris conforme a les unitats d’aprofitament adjudicades amb un cost per unitat de  11.800, 11 euros.

El projecte i l’expedient de tramitació amb el contingut íntegre es troben a disposició del públic a les oficines de l’Ajuntament, c/Rei 6 Algaida o a la seu electrònica de l’Ajuntament (recomanam accedir-hi utilitzant el firefox com a navegador, els altres no funcionen)

Nota: La informació apareguda en aquest resum s’ha elaborat a partir de la informació pública disponible al web municipal de l’Ajuntament d’Algaida, i per tant els errors i esmenes possibles s’han d’efectuar davant l’Ajuntament. El noticiari es saig declina tota responsabilitat sobre les dades que apareixen en aquesta notícia.

Redacció noticiari es saig 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: