Site icon Essaig.cat |

El Consell subvencionarà 250.804 € per al manteniment de les instal·lacions esportives al poble

El municipi d’Algaida rebrà una total de 250.804 euros a partir d’una línia de subvencions convocada pel departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca pel foment de l’esport mitjançant ajudes al manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca.

L’objectiu de les ajudes és el d’impulsar polítiques de foment de l’esport mitjançant una col.laboració amb els ajuntaments i contribuir al manteniment, la millora i la construcció d’instal.lacions esportives públiques, a pesar que aquesta convocatòria subvenciona únicament treballs de renovació o reparació de les infraestructures esportives i no obres de nova construcció. També s’inclou la material esportiu inventariable destinat a les instal.lacions esportives.

El Consell no ha tengut en compte criteris poblacionals a l’hora de repartir les ajudes, sinó que ha aportat més doblers als municipis que més projectes de reforma han presentat al pla d’ajudes.

El vicepresident del Consell i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, va explicar que es tracta d’una convocatòria “pionera” al Consell de Mallorca i que respon a una demanda dels ajuntaments, que “reclamen inversions de millora en les seves instal·lacions esportives”.

Com es distribuirà aquesta subvenció a Algaida?

La quantitat és distribuirà en diferents anualitats de la següent manera. Amb càrrec al pressupost de 2017 del Consell de Mallorca i dins les subvencions per les actuacions de manteniment i millora de les instal·lacions esportives públiques de Mallorca ja finalitzades a la data de presentació, l’Ajuntament d’Algaida ha rebut 88.339,20 €. Entre les actuacions subvencionades hi ha la impermeabilització de les dues piscines municipals amb un cost de 65.000 € o el canvi per deteriorament de les portes als vestidors i magatzem al camp de futbol de Pina amb una cost de 2000 euros.
 
De la resta d’actuacions de manteniment i millora de les instal·lacions esportives públiques de Mallorca que s’han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2018  i que seran pluriannuals, l’Ajuntament d’Algaida rebrà una subvenció de 162.465,46 € que seran per a la renovació de la gespa del camp de futbol des Porrassar.
Redacció essaig.cat 
Exit mobile version