Antoni Riutort, nou canonge de la Seu de Mallorca

El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, havent consultat el Capítol Catedral de Mallorca, tal com estableix el cànon 509 del Codi de Dret Canònic, va nomenar el passat dimarts 25 de setembre quatre nous canonges de la Santa Església Catedral Basílica de Mallorca.

Els nous membres del Capítol Catedral són: 
  • Mn. Andreu Genovart Orell
  • Mn. Ramon Lladó Rotger, que tendrà l’ofici de canonge penitencier
  • Mn. Antoni Riutort Fullana, el qual continuarà com a rector de la Unitat  Pastoral d’Algaida, Pina, Montuïri i Sant Joan
  • Mn. Antoni Vera Díaz

Segons informa l’agència Balèria en un comunicat, el Capítol de canonges és un col·legi de sacerdots, al qual correspon celebrar les funcions litúrgiques més solemnes en l’església mare de Mallorca, la Seu. Aquests quatre nomenaments responen a la necessitat de cobrir les vacants de canongies al Capítol Catedral, d’acord amb l’art. 4.3 dels estatuts del Capítol Catedral.

Pròximament tendrà lloc una celebració a la Seu on els quatre nous canonges seran instituïts i iniciaran el seu ministeri a la Catedral de Mallorca. 

El canonges són el grup de preveres que l’Església envia a la Seu per tal que vetlin la bona realització de les tres dimensions que defineixen la Seu: el culte catòlic i ecumènic; el diàleg cultural amb la societat mallorquina, per tal d’ajudar a mantenir la pròpia identitat i la taula de la caritat per tal que arribi als més necessitats l’ajuda que permet l’economia de la Seu.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

Deixau un comentari

%d bloggers like this: