Canvis en els colors i els textos del sobres electorals

El Consell de Govern ha aprovat el decret que modifica el Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa.

“Els principals canvis que hi figuren respecte del decret de 2015 són l’ús, per primera vegada, d’un llenguatge no sexista i la definició de colors alternatius per poder-los utilitzar en cas de coincidència amb altres comicis. Així doncs, en lloc del genèric ‘diputats’ i ‘consellers insulars’ que s’utilitzava fins ara, els sobres i les paperetes faran diferenciació entre gènere femení i masculí, i situaran el femení en primer lloc”, destaquen fonts del Govern. Així doncs, seran ‘diputades i diputats’ i ‘conselleres i consellers insulars'”. S’impulsa així un llenguatge no sexista a les paperetes.

No obstant això, alguns lingüistes del Departament de Filologia Catalana de la UIB com el professor Gabriel Bibiloni ja han expressat la seva disconformitat en la mesura ja que suposen “un insult a la intel·ligència i un menyspreu absolut a la Universitat de les Illes Balears com a organisme oficial consultiu per a la llengua catalana”.

L’altra modificació important és que es defineixen colors suplents de les paperetes, com a mesura de previsió d’una possible concurrència amb altres eleccions, com és el cas de la cita electoral del 26 de maig, en què coincidiran les eleccions municipals, autonòmiques, als consells insulars i al Parlament Europeu. El decret estableix que les paperetes per a les eleccions al Parlament de les Illes Balears seran de color sèpia i que el color de les paperetes per als consells insulars serà de color blau cel. En el cas dels consells insulars, però, es farà ús del gris clar, que és el color suplent, amb la finalitat d’evitar confusions amb les paperetes de les eleccions al Parlament Europeu, que seran de color blau cel.

El decret aprovat inclou, a més, una altra novetat: es tracta de la nova redacció de la disposició addicional primera, en la qual s’estableix que, sempre que sigui adequat i viable, la Conselleria de Presidència, que és la competent en matèria de processos electorals, podrà facilitar a les juntes electorals i a les administracions que col·laborin en els processos electorals i a les meses electorals els models d’actes i documents establerts en aquest decret en format digital i autoemplenable.

%d bloggers like this: