Dimarts, desembre 5, 2023

Com s’exerceix el vot per correu a Espanya?

Com se sol.licita el vot per correu?

S’haurà d’acudir a qualsevol Oficina de Correus i sol·licitar l’imprès per votar per correu. El termini comença una vegada estan convocades les Eleccions, i fins al desè dia anterior a la votació.

Eleccions generals: 5 de març fins al 18 d’abril

Eleccions municipals i autonòmiques: del 25 de març al 14 de maig

On es presenta l’imprès emplenat?

Es presentarà personalment en qualsevol oficina de Correus.

S’haurà d’acreditar la identificació de l’elector amb la presentació del DNI, passaport o permís de conduir.

Quins són els tràmits que realitzen Correus i l’Oficina del Cens Electoral?

Correu-vos remet la sol·licitud degudament emplenada a l’Oficina del Cens Electoral. L’Oficina del Cens Electoral (OCE) fa l’anotació corresponent en les Llistes del Cens.
L’OCE envia per correu certificat al domicili de l’elector (que rebrà ell personalment) un sobre amb la següent documentació:

  • Un full explicatiu
  • Una papereta i un sobre de votació.
  • El certificat d’inscripció en el cens
  • Un sobre en el qual figurarà l’adreça de la Mesa on li correspondria votar.

Com envio el vot per correu?

En un sobre on figura l’adreça de la Mesa on li correspon votar, s’ha d’incloure el sobre de votació amb la papereta tancat i el certificat d’inscripció dels cens. I Aqierst s’ha de remetre per correu certificat fins a 4 dies abans del dia de les eleccions.

Eleccions generals: 24 d’abril

Eleccions municipals i autonòmiques: 22 de maig

Correus conservarà fins al dia de la votació tota la correspondència dirigida a les Taules electorals i la traslladarà a aquestes a les 9.00 am. Així mateix, continuarà donant trasllat de la correspondència que pugui rebre’s fins a les 20.00 pm del dia de la votació.

L’elector que sol.licita el vot per correu, una vegada ha estat admesa la seva sol·licitud, ja no podrà votar personalment.

%d