Dilluns, desembre 4, 2023

Els cens electoral: com consultar-lo o esmenar-lo

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per ser electors i no es troben privats, permanent o temporalment, del dret de sufragi.
El cens electoral està compost per:
• El cens electoral d’espanyols residents a Espanya (CER)
• El cens dels electors residents-absents que viuen a l’estranger (CERA)
• El cens electoral d’estrangers residents a Espanya (CERE) per a les eleccions municipals

Per a poder votar és obligatori estar inscrit en el cens electoral. Al marge del nom i els cognoms, és l’única dada necessària per a la identificació de
l’elector en l’acte de votació. La duu a terme d’ofici cada ajuntament quant als residents en el municipi, a partir de les dades que consten en el padró d’habitants.

Els ciutadans, no obstant això, tenen dret a consultar el cens en qualsevol moment, i a presentar reclamacions respecte a la seva inclusió durant el període d’exposició al públic.

L’Oficina del Cens Electoral, enquadrada dins de l’Institut Nacional d’Estadística, és l’òrgan encarregat de l’elaboració del cens electoral, amb la col·laboració dels ajuntaments i els consolats. Així mateix, els encarregats del Registre Civil comuniquen a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral qualsevol circumstància que pugui afectar les inscripcions en el cens.

Com comprovar que estic inscrit correctament en el cens electoral?

El cens actualitzat pot consultar-se de forma permanent als ajuntaments, els
consolats o en l’Oficina del Cens Electoral de la província corresponent.
A més, pot consultar el cens electoral a través de la Seu Electrònica de l’INE:
Consulta d’inscripció en el cens electoral en període electoral

Com es pot rectificar un error en el cens electoral?

Les rectificacions en aquest cens podran ser realitzades únicament mitjançant la presentació de reclamacions als ajuntaments i en els consolats, durant el període de consulta de les llistes electorals.

La reclamació només pot ser estimada si es basa en errors en les dades personals, canvis de domicili en aquesta circumscripció o en la no inclusió del reclamant en cap Secció del Cens de la circumscripció malgrat tenir dret a estar-hi inscrit/a.

No seran tingudes en compte per a l’elecció convocada, les que reflecteixin un canvi de residència d’una circumscripció a una altra, realitzat aquest amb posterioritat a la data de tancament del cens per a cada elecció, havent d’exercir el seu dret en la secció corresponent al seu domicili anterior.

El cens que s’utilitza en cada procés electoral és el determinat el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria.

A %d bloguers els agrada això: