Dimarts, desembre 5, 2023

Especial Eleccions Municipals 24 M

Aquí trobareu tota la informació sobre les eleccions municipals

Quants de regidors s’elegeixen a Algaida?

Els regidors són triats mitjançant la Llei d’Hondt, mitjançant un sistema de llistes tancades. El llindar electoral exigeix ​​a cada candidatura un mínim del 5% dels vots vàlids per obtenir representació. La LOREG estableix el nombre de regidors de cada municipi en funció del nombre d’habitants censats.

Així doncs donat la nostra població a Algaida s’elegeixen 13 regidors, donat que superam els 5.000 habitants empadronats.

En el cas que no es presenti cap candidatura a alguna circumscripció, es dóna un termini de 6 mesos per a la celebració d’eleccions, si en aquest cas tampoc existeix candidatura es constituirà una Comissió Gestora integrada pels ciutadans que haguessin estat designats. Quan sigui impossible formar una Comissió Gestora, la Diputació Provincial assumirià la gestió ordinària.

Com s’assignen els regidors?

S’assigntes mitjançant el sistema o mètode d’Hont

Com va quedar repartir l’Ajuntament la passada legislatura?

Font: Ministeri de l'Interior
Font: Ministeri de l’Interior

Quin és el cost d’aquestes eleccions?

Es subvencionen les despeses que originen les activitats electorals, de la següent manera:
– 270,90 € per cada un dels regidors electes.
– 0,54 € Per cada vot obtingut per cada candidatura en què almenys, un dels membres, hagi estat proclamat regidor.
El límit de despesa serà el que resulti de multiplicar 0,11 pel nombre d’habitants de la població de la circumscripció on presenti les seves candidatures cada partit. Per cada província, aquells partits que concorrin a les eleccions en, almenys, el 50% dels seus municipis, podran gastar més 150.301,11 €. A més, l’Estat ha de subvencionar als partits per les despeses electorals originades per l’enviament de sobres i paperetes electorals, així com propaganda i publicitat electoral d’acord a:
– 0,22 € per vot obtingut en cadascuna de les circumscripcions que hagi obtingut representació.
Sempre i quan aquesta candidatura hagi presentat llistes en el 50% dels municipis de més de 10.000 habitants de la província i hagi obtingut almenys representació en el 50% dels mateixos.

Quan tindrem nou Ajuntament?

la llei electoral obliga a que es constituieixin els ajuntaments, 20 dies després de la celebració de les eleccions. Enguany això serà el 13 de juny. Si no hi ha majoria absoluta, serà batle o batlesa aquell que la seva cadidatura hagi estat la més votada. La llei prohibeix repetir les eleccions municipals.

Com podem seguir els resultats electorals municipals de diumenge 24 de maig?

Amb l’especial de Titoieta Ràdio clicant sobre el logotip del costat i en el programa especial que faran els companys de Titoieta Ràdio, al 108 FM o per titoieta.cat.

Deixau un comentari

%d