Essaig.cat |

Galeria de fotos del 2020

Des d’es Saig volem conformar un arxiu fotogràfic anual obert a tots els actes i notícies que ocorren en el nostre municipi.

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Fotos:  Rafel Puigserver, Ajuntament d’Algaida, Pepa Bonnín, Francisca Salvà, Jerònia Pou, Jaume Falconer
Torna a la pàgina principal de la Galeria.
Exit mobile version