Galeria de fotos del 2021

Des d’es Saig volem conformar un arxiu fotogràfic anual obert a tots els actes i notícies que ocorren en el nostre municipi.

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Fotos:  Rafel Puigserver, Ajuntament d’Algaida, Gabriel Salas, Jerònia Pou,
Torna a la pàgina principal de la Galeria.