Dimecres, desembre 6, 2023

Parenòstic. Agost de 2019

agostL’agost és el vuitè mes de l’any en el calendari gregorià i té 31 dies.

En l’antic calendari romà es deia sextilis perquè ocupava la sisena posició, però se li va canviar el nom a augustus en honor a Cèsar August (Caesar Augustus, en llatí), el primer emperador romà. El mes de sextilis tenia 30 dies al primitiu calendari romà, però va passar a tenir-ne 29 amb el calendari lunar de Numa Pompili. El calendari julià li va restituir el nombre de 30, però August li’n va afegir un més (que va treure a febrer) perquè no tingués menys dies que juliol, mes dedicat al seu pare adoptiu Juli Cèsar.

Els seus símbols són el zèfir i el gladiol i el Sagrat Cor per als catòlics.

Dies especials

Els principals dies del mes d’agost, amb el seu santoral, són:

1 Sant Alfons-Maria de Liguori (Nàpols 1696-Pagani 1787), bisbe de Goti i doctor de l’Església, fund. redemptoristes (CSSR, 1732), patró dels confessors i moralistes. Sant Feliu (Fèlix), mr. a Girona (s. IV), d’origen africà. Santes Fe, Esperança i Caritat, vgs. i mrs.

2 Sant Eusebi de Vercel·li (+371), bisbe, d’origen sard; sant Pere-Julià Eymard (1811-1868), prev. marianista, de La Mure, fund. associacions eucarístiques. Aniversari de l’aparició o descendiment de la Mare de Déu de la Mercè (1418). Mare de Déu dels Àngels o de la Porciúncula; santa Teodora i els seus 3 fills, mrs.; sant Esteve I, papa (254-257) i mr.

3 Sant Gustau, bisbe; santa Lídia, de Tiatira, deixebla de Pau a Filips (s. I); beata Joana d’Aza, mare de Domènec de Guzman; santa Cira, vg.

4 Sant Joan-Maria Vianney (1786-1849), prev., rector d’Ars (bisbat de Belley), patró dels rectors de parròquia. Santa Perpètua, mare de família romana mr.

5 Dedicació de la basílica romana de Santa Maria Major (s. V). Mare de Déu de les Neus, i altres advocacions: Àfrica, Blanca, Eivissa, Remei…; sant Osvald, rei anglès; santa Afra, mr.

6 Sant Just i sant Pastor, noiets germans mrs. d’Alcalà d’Henares; sant Hormisdes, papa (514-523).

7 Sant Sixt II, papa (grec, 257-258), i els seus 4 diaques, mrs.; sant Gaietà (Cayetano; Vicenza 1480-Nàpols 1547), prev., fund. teatins (CR, 1524). Sant Albert Tràpani o de Sicília, prev. carmelità.

8 Sant Domènec (Domingo) de Guzmán (+1221), prev. d’Osma, fund. Dominicans (OP), a Tolosa de Llenguadoc (1215) per combatre els albigesos. Sants Ciríac, Llarg i Esmaragde, mrs. a Roma (s. IV).

9 Sant Domicià, bisbe; sant Romà, mr. (s. III); sant Esteve, bisbe i mr.; beata Teresa-Beneta de la Creu, mr. carmelitana.

10 Sant Llorenç, diaca hispànic i mr. a Roma (s. III). Sant Deodat o Adeodat, proletari; santa Astèria, vg. i mr.

11 Santa Clara (Assís 1193-1253), vg., fund. clarisses (OSC, 1212), patrona de la televisió. Sant Tiburci, mr.; santa Susanna, vg. i mr.

12 Sant Herculà, bisbe; santa Hilària, mr., mare de santa Afra; beat Innocenci XI, papa (1676-1689); beat Joan de Rieti, rel. agustinià.

13 Sant Poncià, papa (230-235), exiliat a Sardenya amb sant Hipòlit, prev., considerats mrs. Màrtirs claretians de Barbastre (1936). Sant Cassià, mestre mr. a Imola (s. III); santa Concòrdia, mr.; santa Aurora, vg. i mr.; santa Centola, vg. i mr.

14 Sant Maximilià-Maria Kolbe (1894-1941), prev. franciscà conventual i mr. a Auschwitz. Sant Eusebi, prev. romà (s. IV); santa Anastàsia, rel. viuda.

15 Assumpció de la Mare de Déu (inicialment i a Orient: la Dormició), festivitat la més popular, amb algunes advocacions. Sant Tarsici, acòlit mr.

16 Sant Esteve d’Hongria (+1038), rei. Beat Joan de Santa Marta, prev. franciscà i mr. al Japó (1618), de Prades (Conca de Barberà). Sant Roc, de Montpeller, advocat de les malalties infeccioses; santa Serena, emperadriu.

17 Sant Jacint de Polònia, prev. dominicà; santa Beatriu de Silva, vg. franciscana, fund. Concepcionistes, a Toledo (1484); sant Eusebi, papa (grec, 309) i mr.; beat Bartolomé Laurel, rel. franciscà, de Mèxic, i mr. (1627) al Japó.

18 Sant Agapit, noi mr. (275); santa Helena, emperadriu; beat Manès de Guzmán, prev. dominicà, germà de sant Domènec; sant Patrici, bisbe; beat Nicolau Factor, prev. franciscà, de València.

19 Sant Joan Eudes (1601-1680), prev., fund. Eudistes. Sant Magí (s. III) mr., ermità a Brufaganya (Conca de Barberà). Sant Lluís d’Anjou, bisbe de Tolosa (franciscà).

20 Sant Bernat (1090-1153), abat cistercenc, a Claravall, i doctor de l’Església. Sants Cristòfor i Leovigild, mrs. a Còrdova; beat Arquimbau, prev. d’Orleans i mr. (s. XII); sant Samuel (s. XI aC), profeta (jutge).

21 Sant Pius X, papa (1903-1914), nascut a Riese (1835). Sant Privat, bisbe i mr.; sant Bonosi i Maximià, màrtirs, patrons de Blanes; santa Ciríaca, viuda màrtir.

22 Mare de Déu, reina, i altres advocacions. Sant Timoteu, mr. a Roma (303).

23 Santa Rosa de Lima (1586-1617), vg. terciària dominicana del Perú. Patrona de les famílies nombroses i de les floristes. Sant Felip Benici (1233-1285), prev. servita.

24 Sant Bartomeu (o Natanael), apòstol, de Canà de Galilea, venerat a l’Índia Patró dels carnissers. Santa Emília de Vialar, vg., fund.; santa Àurea, vg. i mr.

25 Sant Lluís de França (1214-1270), rei, terciari trinitari i croat (morí prop de Cartago). Sant Josep de Calassanç (1556-1648), prev. d’Urgell, aragonès, fund. Escola Pia a Roma (SchP, 1617), patró de les escoles cristianes. Sant Genís, còmic mr; sant Genís, notari mr; santa Patrícia.

26 Santa Teresa de Jesús Jornet (Aitona 1843-Llíria 1897), vg., fund. Gnes. dels Ancians Desemparats (Barbastre, 1873), patrona de la gent gran. Mare de Déu de Czestochowa, a Jasna Gora, patrona de Polònia; sant Cesari d’Arles, bisbe; sant Zeferí, papa (199-217) i mr; sant Balduí, monjo; Sant Juníper Serra, prev. franciscà, de Petra (Mallorca), evangelitzador de Califòrnia.

27 Santa Mònica (Tagaste 331-Òstia 387), mare de sant Agustí, patrona de les dones casades.

28 Sant Agustí (354-430), bisbe d’Hipona (Àfrica) i doctor de l’Església. Sant Julià, mr. (s. IV); sant Hermes, mr. (s. II).

29 Martiri de sant Joan Baptista, decapitat (s. I), venerat a Sebaste. Santa Sabina, mr.; sant Adelf, bisbe.

30 Sant Fèlix, prev., i mr., a Roma (s. IV), patró de Vilafranca del Penedès; sant Fiacre, ermità patró de botànics i jardiners; beata Juana Jugan, vg., fund. Germanetes dels Pobres (1839)

31 Sant Ramon Nonat, rel., mercedari dels primers, captiu a Algèria, cardenal, patró de Cardona. i també de les comares. Sant Nicodem, amic i seguidor de Jesús; sant Arístides, abat; sant Domènec de Val, noi mr., de Saragossa; sants Vicenç, Sabina i Cisteta, mrs., patrons d’Àvila.

Calendari lunar d’agost

agost19

Calendari biodinàmic de salut i bellesa

Els dies per tallar-se els cabells i les ungles els dies 1, del 7 al 8 i del 27 al 28 d’agost de 2019 per un creixement ràpid i per a reforçar-lo del 5 a dia 8 d’agost de 2018. Pel que fa a la depilació del 4 al 6  i el 31 d’agost de 2019.

Feines de Sembra

Sembraren bròquils, cols i pastanagues. Es despunten els melons, síndries, cogombres i carbasses. El dia de Santa Rosa (23 d’agost) sembrarem el julivert. També es poden sembrar en lluna vella, patates, faves, cols, pastanagues, porros, espinacs, raves i ravanets, col llombarda i remolatxa. També es poden començar a sembrar les verdures d’hivern

Feines de trasplantar

En lluna nova trasplantarem cebes, enciam, endívies i escarola. En lluna vella, es trasplanten carxoferes, apis i coliflors sembrats al juny.

Què podem recollir aquests dies?

El mes d’agost es comencen a recollir col, colflori i espinacs. També mora. Estam a la plena de producció de albergínies, bledes, carabassons, cogombres, grells, lletuga, mongetí, pastanagó, ravanets, i les tomàtigues, també de ramallet. També les fruites com melicotons, figues, mores, peres i raïm.

També de les síndries i els melons.  Per conèixer si son madurs o no, en el cas de les síndires convé pitjar amb un dit a la part de l’ull del fruiti i pegar un cop amb la mà. Si sona significa que encara no és madura. Pel que fa als melons, l’oloreta típica i la fulla seca que hi ha entre la melonera i el meló, vol dir que la fruita és madura.

A l’agost comencen a escassejar el porro, la tàpera, la llimona i la pruna.

Dites populars

A continuació, algunes dites populars del mes:

  • A l’agost bull el mar i bull el most.
  • La lluna d’agost clareja quan es fa fosc.
  • Quan Sant Llorenç (dia 10) porta capa, la pluja no s’escapa.
  • Per la Mare de Déu (dia 15) d’agost a les set és fosc.
  • Si no plou a l’agost no gastis diners en most.
  • A l’agost el bestiar de llana es mor de gana.
  • A l’agost la dalla no té repòs.
  • Aigua d’Agost, posa corc a tot
%d