Dimecres, desembre 6, 2023

Parenòstic. Juliol de 2019

juliolEl mes de juliol és el setè mes de l’any en el calendari gregorià i té 31 dies.

Originalment aquest mes era el cinquè del primitiu calendari romà i es deia Quintilis. Al principi, comprenia 36 dies però va ser canviat a 31 per Ròmul i reduït a 30 per Numa, establint finalment els 31 que té ara per Julio César. En honor del mateix (Iulius Caesar, en llatí) que havia nascut el dia 13 del mes, va ser renomenat a “Julius” d’on deriva “juliol”.

En iconografia se’l representava sota la figura d’un jove de carns bronzejades pel sol i amb els cabells coronats d’espigues

Dies especials

Els principals dies del mes de juliol, amb el seu santoral, són:

1 Sant Domicià, abat; sant Aaró (o Aaron), germà de Moisès i primer sacerdot de l’antiga aliança (s. XIII aC); santa Elionor (Leonor), mr.

2 Sants Procés i Martinià, mrs.; sants Bernadí Realino, Joan-Francesc Regis i Francesc Gerónimo, i els beats Julià Maunoir i Antoni Baldinucci, prev. jesuïtes i mrs.

3 Sant Tomàs, anomenat Dídim (el Bessó), apòstol, venerat a Edessa (s. VI). Sant Heliodor, bisbe; sant Jacint, cambrer imperial mr.; sant Lleó II, papa (sicilià, 682-683).

4 Santa Isabel de Portugal (1271-1336), princesa catalano-aragonesa, néta de Jaume I. Dedicació de la catedral de Tarragona (1331); sant Laureà, bisbe de Sevilla; santa Berta, vg.; sant Valentí Berriochoa, bisbe i mr.

5 Sant Antoni-Maria Zaccaria (1502-1529), prev., fund. barnabites a Milà (B). Sant Miquel dels Sants (1591-1625), prev. trinitari a Valladolid, nat a Vic i patró d’aquesta ciutat. Santa Filomena, vg.

6 Santa Maria Goretti (1890-1902), vg. i mr. de la castedat. Sant Isaïes, profeta i mr.; sant Ròmul, bisbe.

7 Sant Ot o Odó (+1122), bisbe d’Urgell, patró de la Seu. Sant Fermí, bisbe de Pamplona; santa Edilberga, vg.; sant Marçal, bisbe; beat Benet XI, papa (1303-1304).

8 Sant Adrià III, papa (romà, 884-885); sants Àquila i Priscil·la, esposos mrs., deixebles de Pau; sant Edgar, rei d’Anglaterra (+975); sant Eugeni III, papa (1145-1153).

9 Mare de Déu Reina de la Pau; sant Zenó o Zenon, mr.; sant Joan de Colònia, prev. dominicà i mr.; beat Teodoric Balat, mr.; beata Joana Scopelli, vg. carmelitana.

10 Sant Cristòfor o Cristòfol, mr., patró dels automobilistes; santa Verònica Giuliani, vg. caputxina; santa Amèlia, viuda; sant Ascani, mr.; beats Carmel Boltà, prev., i Francesc Pinazo, franciscans i mrs. a Damasc.

11 Sant Benet (+547), abat, patriarca dels monjos d’Occident, patró d’Europa (1964) i dels arxivers, bibliotecaris i documentalistes. Sant Pius I, papa (140-155) i mr.; santa Olga, reina.

12 Sant Joan Gualbert, abat; sant Abundi, prev. i mr. a Còrdova (854); sant Ignasi Delgado, bisbe i mr.; sant Josep Fernández, prev. i mr.; santa Marciana, vg. i mr.

13 Sant Enric (+1024), emperador germànic. Patró dels asmàtics. Sant Eusebi de Cartago, bisbe; beata Teresa de Jesús dels Andes, vg. carmelitana xilena; santa Sara, vg.

14 Sant Camil de Lel·lis (1550-1614), prev., fund. Servents dels Malalts a Roma (MI, 1582), patró dels malalts i els infermers. Sant Francesc Solano, prev. franciscà, de Montilla, missioner al Perú; santa Adela, viuda, beat Gaspar Bono, prev. mínim, de València.

15 Sant Bonaventura (1218-1274), bisbe d’Albano i doctor de l’Església, cardenal (franciscà). Dedicació de la basílica del Sant Sepulcre de Jerusalem; sant Antíoc, metge mr.; sant Pompili-Maria Pirrotti, prev. escolapi.

16 Mare de Déu del Carme o del Carmel (s. XIII), patrona de la gent de mar. Santa Magdalena Albrici de Como, vg. agustina.

17 Sant Aleix, pelegrí; santes Justa i Rufina, vgs. i mrs.; santa Marcel·lina, vg., germana de sant Ambròs; sant Lleó IV, papa (847-855); beates Anneta Pelràs, Teresa de Sant Agustí i companyes, vgs. carmelitanes i mrs.

18 Sant Frederic, bisbe de Ratisbona i mr.; santa Marina, vg. i mr.; santa Simforosa i els seus 7 fills, mrs.

19 Santa Àurea, vg. i mr. a Sevilla; sant Símmac, papa (sard, 498-514); sant Pere de Cadireta, dominicà, de Moià.

20 Sant Elies, profeta (s. IX aC); sant Torlaci, bisbe; sants Pau i Sisenand, diaques i mrs. a Còrdova; santa Margarida, vg. i mr.; santa Liberata, vg. i mr.

21 Sant Llorenç de Bríndisi (1559-1619), prev. caputxí i doctor de l’Església. Sant Daniel, profeta (s.VI-VII aC); santa Pràxedes, vg.

22 Santa Maria Magdalena (de Magdala), deixebla de Jesús. Sant Teòfil, pretor romà mr.; sant Menelau, abat.

23 Santa Brígida (Suècia 1303-Roma 1373), rel. viuda, fund. Institut del Salvador. Sant Bernat d’Alzira i santes Maria i Gràcia, mrs.; santa Cunegunda, rel. franciscana.

24 Sant Víctor, mr.; sant Borís, mr.; santa Cristina, vg. i mr.; beates Pilar, Maria-Àngels i Teresa, vgs. carmelitanes i mrs. a Guadalajara.

25 Diada de Sant Jaume (anomenat el Major) , apòstol (+44, per Pasqua), de Betsaida, germà de Joan (fills de Zebedeu), patró d’Espanya. Santa Valentina, vg. i mr. Sant en honor al qual Algaida celebra les seves festes d’estiu.

26 Sant Joaquim i santa Anna, pares de la Verge Maria (tradició iniciada al s. II). Patrona de les embarassades.

27 Sant Cugat (Cucufate), mr. barceloní (s. IV), d’origen africà, venerat al monestir de Sant Pere d’Octavià (Sant Cugat). Santes Juliana i Semproniana, vgs. i mrs. de Mataró, patrones d’aquesta ciutat; sant Pantaleó, metge mr.; sant Celestí I, papa (422-432); sant Aureli, mr.

28 Santa Caterina Thomàs, vg. agustina, de Mallorca; sant Víctor I, papa africà i mr.; beat Urbà II, papa (francès, 1088-1089); sants Nazari i Cels, mrs.; sant Ursus, abat.

29 Santa Marta, germana de Maria i de Llàtzer, amics de Jesús residents a Betània, patrona dels hostalers i taverners. Sant Adam, el primer humà; sant Fèlix III, papa (romà, 483-492).

30 Sant Pere Crisòleg (s. IV-V), bisbe de Ravenna i doctor de l’Església. Màrtirs de Sant Joan de Déu (Calafell i altres indrets, 1936). Sants Abdó o Abdon i Senén (popularment Nin i Non), mrs., patrons dels hortolans; sant Justí de Jacobis, bisbe.

31 Sant Ignasi de Loiola (1491-1556), prev., basc, fund. Companyia de Jesús a Roma (SJ, jesuïtes, 1540).

Calendari lunar de juliol

juliol19

Calendari biodinàmic de salut i bellesa

Els dies per tallar-se els cabells i les ungles del 12 al 14 i dia 31 de juliol  de 2019 per un creixement ràpid i per a reforçar-lo del 7 al 10 de juliol de 2018. Pel que fa a la depilació el dies propics són el 3, el 10 i el 30 de juliol.

Feines de Sembra

Sembrarem i plantarem en lluna vella  bledes, mongetes tendres, pastanagues, raves, escaroles i les cols arrissades de Milà, borratxona, blanca i llombarda (vermella). També cogombre, carabassó, síndria i meló en lluna nova.

Feines de trasplantar

És quan hi ha més feina a l’hort. Per matar la grama, s’ha de llaurar per la lluna vella de juliol. Cal regar de matinada quan la terra i les plantes s’hagin refredat. Cal continuar podant, lligant i ensulfatant les tomateres. Cal continuar amb el tractament d’aigua d’ortigues.

Convé també començar a separar les soques de les carxoferes i sembrar per esqueix d’ulls. Respecte als arbres fuiters cal fer una garangola per regar-los un poc enfora de la soca i taparla amb palla per conservar la humitat.

Què podem recollir aquests dies?

El mes de juliol es comencen a recollir col, colflori i espinacs. També mora, poma i el raïm. Estam a la plena de producció de albergínies, carabassons, cogombres, ceba, fesols fava, grells, lletuga, mongetí, pastanagó, grells, ravanets, tàperes, i les tomàtigues, també de ramallet. També de els fruites melicotó, figa, síndria, meló, pera i pruna.

aquest mes de juliol comencen a quedar ja poca collita de patata novella, albercoc, cirar, cítrics, i les fraules.

Dites populars

A continuació, algunes dites populars del mes:

  • Juliol sense rosada, duu la pluja amenaçada.
  • Pel mes de juriol, a s’era hi fa un bon sol
  • Nit de juliol pluja no vol.
  • Pel Juliol, ni dona ni caragol.
  • Pel juliol, beure, suar i la fresca buscar.
  • A mig juliol sembra el fesol, per Santa Carmeta (dia 16), sembra la mongeta.
  • Pel juliol amb poc foc bull el perol.
  • Qui no pesca pel juliol, no pesca quan vol.
  • Per Santa Magdalena (dia 21) la nou i l’ avellana és plena.
  • Santa Margalida (20 de juliol) l’encèn i sant Bernat l’apag
%d