Qui som?

logo2016

ADMINISTRACIÓ:
Junta Directiva de l’OCB d’Algaida

CONSELL DE REDACCIÓ:
Joan Mulet
Gabriel Salas
Gabriel Sastre
Miquel Sastre
Miquel Serra
Rafel Puigserver
Jerònia Pou

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA:
Víctor Mulet

COL·LABORADORS DE LA REVISTA EN PAPER:
Llorenç Gil, Jaume Juan, Catalina Martorell, Antònia Maria Mulet, Guillem Sastre, Miquel Rafael, Núria Sastre, Margalida Tomàs, Jerònia Vanrell, Ajuntament d’Algaida, Algaida Solidari, COF Pina, Parròquia d’Algaida, Titoieta Ràdio, Joan Barceló, Margalida Puigserver, Catalina Capellà, Joan Janer.