Site icon Essaig.cat |

Les àrees d’aportació de residus estan desbordades

Les àrees d’aportació de residus fou un dels que es tractaren als precs i preguntes de la darrera sessió plenària de l’Ajuntament el 2 de juliol passat a preguntes del regidor del PP, Rafel Oliver. Davant la pregunta,  la batlessa respongué que n’era conscient i que s’havia posat en contacte amb el responsable de l’empresa per a cercar una solució al problema que s’hi origina.

Ahir dimarts el grup municipal Més per Algaida va denunciar a través del seu perfil a la xarxa social de Facebook les condicions en què es troben les àrees d’aportació de residus situades al camí de muntanya, on hi ha càmeres de seguratetat disuasòries que, segons els econacionalistes, ‘no serviran de res’.

Més per Algaida denuncia que el conjunt de brutor s’haurà de retirar com a rebuig i que per tant el control del reciclatge que s’hi pot fer és pràcticament nul, a més del problema de salubritat que això pot suposar. Per tot això, els econacionalistes reclamen un nou Parc Verd, que pugui permetre tancar aquestes àrees d’aportació tal com duien en el seu programa electoral. 

Redacció Noticiari es saig

Exit mobile version