Site icon Essaig.cat |

Novetats en la temporada de caça 2016-2017

ca-me-mallorquiEl Consell de Caça de Mallorca es va reunir el passat divendres i va aprovar la resolució de vedes per la temporada 2016-2017. La proposta havia estat consensuada la setmana anterior en una reunió entre les societats de caçadors, el conseller del Departament de Desenvolupament Local Joan Font i el director insular de Cooperació Local i Caça Joan Manera. Aquesta va ser la primera vegada que es feia una assemblea amb aquest tipus d’entitats i el Consell de Mallorca per tal de tractar diverses qüestions relacionades amb l’activitat cinegètica.

Les principals novetats aprovades pel Consell de Caça són la modificació de les quotes màximes de captura per dia i caçador de conill. Hem marcat amb negreta els canvis que seran d’aplicació a partir de les propera temporada de caça i són els següents:

La qüestió del calendari ha quedat fixada de la següent manera.

Un altre punt que s’ha tractat és el projecte de recuperació del conill de camp (Oryctolagus cuniculus). L’actuació es dur a terme al Centre Cinegètic de Mallorca. Es pretén recuperar les poblacions del conill de camp, atès que és una espècie bàsica en la piràmide tròfica i espècie fonamental en la nostra cultura cinegètica.

El Consell de Caça de Mallorca està format pel conseller del Departament de Desenvolupament Local, el director insular de Cooperació Local i Caça, funcionaris del Servei de Caça, representants de la Federació Balear de Caça, representants de les modalitats de caça tradicional, representants de les comarques cinegètiques, representants del SEPRONA, persones representants d’entitats ciutadans expertes en la qüestió i un representant de la conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.

Redacció noticiari es saig

Exit mobile version