Site icon Essaig.cat |

Atenció famílies! Comença la matrícula de l’Escola d’estiu

matriculainfantilestiuAtesa la necessitat de nombroses famílies per conciliar la vida laboral i familiar durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament d’Algaida preveu l’organització d’un servei de guarderia.  L’Ajuntament per facilitar aquest servei ofereix la possibilitat de fer la inscripció per períodes de temps: per mesos o quinzenes, essent la quinzena el període mínim pel qual es pot inscriure. Només poden gaudir d’aquest servei els infants que hagin estat matriculats a l’Escola d’educació infantil durant el curs 2015 – 2016.

Aquest servei es prestarà durant els mesos de juliol i agost a excepció dels dies festius 25 i 26 de juliol i dia 15 d’agost. L’horari serà de 8 a 12:30 hores sense menjador o de 8 a 16 hores amb servei de menjador.

Per tal de facilitar el pagament de la quota resultant que s’ha de satisfer d’acord al servei escollit es liquidarà de la següent manera:

El termini d’inscripció serà el període comprés des del 4 al 13 de maig (ambdós inclosos). Les inscripcions es realitzaran a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila i s’haurà d’emplenar l’imprès de sol·licitud.

En el moment de la inscripció s’ha de presentar:

 1. Imprès d’inscripció. (imprès núm. 1)
 2. Rebut acreditatiu de l’ingrés del 50% de la quota a pagar pel servei escollit.
  L’ingrés es pot realitzar a través dels següents comptes bancaris de l’Ajuntament d’Algaida:
  – La Caixa 2100-0103-35-0200002599
  – Sa Nostra 2051-0172-55-0098722235
  – Banca March 0061-0117-73-0076540182
 3. Full de domiciliació bancària degudament emplenat (imprés núm. 2).

Trobareu tota la informació a la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Algaida.

Redacció noticiari es saig

Exit mobile version