Site icon Essaig.cat |

18 algaidins troben feina i 2 la perden durant el juny

L’atur abaixa al mes de juny de 2016 a Algaida un 6,96 % respecte del mes de maig. La xifra d’aturats d’Algaida, Pina i Randa inscrits al SOIB apuja fins als 214, això vol dir que 16 persones han deixat de figura com a persones aturades durant aquest mes de març (7 homes i 9 dones). Això és perquè 18 persones han trobat feina però una l’ha perdut i l’altra s’ha apuntat al SOIB.

Tots els sectors econòmics perden aturats baixen excepte la indústria.

Font: SEPE – Ministeri de Treball

Si ens fixem amb les dades interanuals, l’atur s’ha reduït a Algaida en 60 persones respecte a juny de 2015, això és un 21,9 % menys de persones aturades que fa un any, quan la xifra d’aturats d’Algaida, Pina i Randa era de 284 persones. Això significa que el descens de  la xifra d’aturats inteanual és més elevat que la mensual

Redacció noticiari es Saig

Exit mobile version