Site icon Essaig.cat |

El Consell de Mallorca millorarà la seguretat contra incendis al municipi d’Algaida

img_9754El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, acompanyat del conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, signaren el passat dimecres els convenis corresponents a la tercera fase del projecte que pretén dotar tots els municipis de Mallorca de punts d’abastiment d’aigua per als bombers per tal de facilitar la seva tasca i millorar l’efectivitat en cas d’emergència. Concretament, els municipis que s’adheriren al projecte foren, a més d’Algaida, Alaró, Artà, Binissalem, Bunyola, Esporles, Lloseta, Maria de la Salut, Muro, Petra, Porreres, Santa Maria del Camí, i Ses Salines.

El conveni signat té una dotació de 615.600 euros i afectarà als ajuntaments i entitats locals menors amb una població superior a 4.000 habitants i inferior o igual a 8.000. Pel que fa al nombre, els criteris d’instal·lació i la ubicació dels hidrants en vies i espais públics a cada municipi, se seguiran les indicacions de l’informe tècnic emès pel Consell de Mallorca. A més, es valorarà si és més efectiva la reparació o la instal·lació de bell nou de l’hidrant.

Des del Departament de Desenvolupament Local apunten que sempre que sigui possible es prioritzaran, com a punts d’instal·lació dels hidrants, les entrades a les poblacions i als polígons industrials o de serveis, al mateix temps que s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’emergències, es trobaran degudament senyalitzats i disposaran d’un sistema de protecció mecànica adequada per evitar els danys produïts per l’impacte de vehicles o altres objectes sobre aquests punts d’abastiment d’aigua.

Pel que fa al manteniment de les condicions hidràuliques i del funcionament dels hidrants, de les canonades, de les vàlvules de pas i del cabal d’aigua, aquest correspondrà al municipi on estiguin instal·lats.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version