Essaig.cat |

L’Ajuntament d’Algaida adjudica, per quasi 100.000 € anuals, el nou contracte de servei de neteja viària i desbrossament de camins rurals

L’Ajuntament d’Algaida ha contractat el nou servei de neteja viària (78.570 € anuals) i de desbrossament de camins rurals (20.620 € anuals), un servei que ja està en funcionament, per un període de dos anys prorrogables a dos anys més.

Estrena del servei amb la màquina agranadora. Foto Ajuntament d’Algaida

El servei de neteja viària, adjudicat a l’empresa SIFU, tendrà com a principal novetats una màquina agranadora i bufadora 100% elèctriques, fet que suposa una important reducció d’emissions de CO₂. Els operaris de l’empresa duran a terme les tasques de neteja diàries dels carrers del municipi amb especial incidència en els llocs més problemàtics, concorreguts o d’incidència a causa de mercats, etc.

Per altra banda, el servei de desbrossament de camins públics, adjudicat a l’empresa Logística Urbana Ambiental, també farà les seves tasques en les vies de fora vila amb un camió i desbrossadora de camins elèctrics. Aquest servei farà les cunetes i marges de camins a màquina i també de forma manual en cas que fos necessari.

El regidor de Medi Ambient, Antoni Rigo, explica que “aquests nous contractes ens permeten evidentment millorar els dos serveis al municipi tant la neteja viària com també el desbrossament de la gran quantitat de camins rurals que tenim al terme municipal”. “De forma paral·lela també hem apostat per la sostenibilitat mediambiental valorant especialment el fet que s’utilitzi maquinària elèctrica per a dur a terme les tasques”.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version