Site icon Essaig.cat |

Nova incorporació d’una Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) a l’Ajuntament d’Algaida

Margalida Fullana Arrom (regidora de desenvolupament local i econòmic, fires i mercats, mobilitat sostenible i accessibilitat), Elvira Salom Abellán (AODL) i Maria Antònia Mulet Vich (batlessa).

L’Ajuntament d’Algaida ha incorporat una Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) de la Xarxa de Desenvolupament Local del SOIB, que tendrà com a funció principal el disseny i execució d’un Pla Estratègic d’Ocupació Local, amb la “finalitat de donar més impuls a la col·laboració entre les entitats locals i el SOIB en matèria de desenvolupament local i, per tant, d’implantar de manera adequada les polítiques actives d’ocupació i el foment de l’ocupació, així com l’orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere.”

Els AODL són personal tècnic amb titulació universitària oficial, contractats per les corporacions locals o entitats que en depenen o que hi estan vinculades. En el cas d’Algaida, l’Ajuntament s’ha acollit a una subvenció per a la contractació d’Elvira Salom, que des de fa unes setmanes ja exerceix com a AODL d’Algaida. Per a aquesta contractació la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball subvenciona el 80 per cent i l’Ajuntament es fa càrrec del 20 per cent restant.

La regidora de Desenvolupament Local i Econòmic, Margalida Fullana, celebra poder comptar novament amb el servei de l’AODL: “És una figura molt important per a implementar polítiques d’activació i promoció econòmica en els pobles petits de la part forana on tan necessari és l’impuls als petits comerços i empreses del poble tant des d’un punt de vista de negoci si no com motors reals del teixit social”, apunta Fullana, qui afegeix que “si tot això era important abans, ara, amb la nova situació causada per la Covid-19 és encara més important tot allò que faci que les petites i mitjanes empreses dels nostres municipis no quedin enrere i s’adaptin a la nova normalitat.”

El projecte del municipi d’Algaida inclou, a més de les funcions estratègiques (dissenyar i executar el Pla Estratègic d’Ocupació Local, elaborar una diagnosi territorial, dissenyar i supervisar les actuacions en matèria de polítiques actives d’ocupació, promoure el treball cooperatiu entre l’administració local i autonòmica, treballar amb els actors del territori per tal de facilitar l’ocupació i millora de la competitivitat, entre d’altres), inclou les funcions següents, adreçades a iniciatives empresarials i que fomentin l’activitat econòmica:

El contacte amb l’AODL a l’Ajuntament d’Algaida és de dilluns a divendres de 8 a les 15 hores, a través del correu electrònic aodl@ajalgaida.net, o al telèfon 667 837 087.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version