Site icon Essaig.cat |

Algaida se suma a l’autoconsum elèctric compartit.

Foto: Ajuntament d’Algaida

Algaida se suma l’autoconsum compartit de l’Institut Balear de l’Energia (IBE), i que permetrà que les llars i les empreses que es trobin en un radi de dos quilòmetres de distància de la instal·lació puguin nodrir-se de l’energia generada a través de plaques solars. Així, els usuaris que s’hi adhereixen es podran beneficiar de pagar el quilovat a preu de cost i de quilòmetre zero. El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, i el director gerent de l’IBE, Ferran Rosa, feren unes xerrades el passat el dijous 23 a Algaida, per informar tant del procés d’inscripció i adhesió als autoconsums compartits com del funcionament dels projectes.

11 habitatges i 4 comerços d’Algaida

En el cas de l’autoconsum compartit d’Algaida, estarà situat sobre la sala polivalent i en podrà beneficiar fins a 11 llars i 4 comerços. A més, permetrà un estalvi de 15,31 tones de CO₂.

El seu aprofitament serà en règim d’autoconsum compartit entre tots els veïnats i veïnades que estiguin a menys de 2 km, prioritzant les llars vulnerables. Així, particulars i empreses de l’entorn podran consumir energia directament de la instal·lació pagant una petita quota anual segons la potència que es sol·liciti a raó de 100 € per cada kW. L’avantatge per als usuaris és que no han de fer cap obra, manteniment ni inversió, ja que la distribuïdora fa el descompte automàticament a la factura. L’estalvi és de fins a 300 € anuals per kW a la factura elèctrica.

El procés d’adhesió per a aquest autoconsum compartit romandrà obert entre el 2 i el 15 de març de 2023, i els dubtes podran ser resolts o consultats al següent enllaç: https://institutbalearenergia.cat/arxiu_autoconsum/algaida/. Per a qualsevol altra informació o aclariment, podeu telefonar al 971 17 70 84, enviar un correu electrònic a autoconsumcompartit@ibernergia.caib.es o a través d’Instagram: @ibe_goib.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version