Site icon Essaig.cat |

Algaida augmenta la renda mitjana neta fins als 13776 euros per persona.

L’Atles de distribució de renda de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), elaborat a partir d’unir dades de cens amb la informació de l’Agència Tributària publicat aquesta setmana, indica que a Mallorca la renda mitjana neta per persona és de 13.363 euros. Les dades són referides a l’any 2021.

El mapa de la desigualtat de renda a Espanya (carrer a carrer i edifici a edifici) mostra la bretxa entre el camp i la ciutat, el nord i el sud i els barris rics davant dels més empobrits. A Espanya hi ha gairebé 460 veïnats amb rendes mitjanes per llar superiors als 100.000 euros mentre que en 326 no se superen els 20.000 €.

Les dades difoses per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) detallen la renda bruta mitjana per llar (és a dir, abans d’impostos) de les declaracions d’IRPF del 2021 dels residents de més de 35.000 seccions censals. Cal tenir en compte que l’estadística només inclou els ingressos de la declaració de la renda i no considera els ingressos pagats en negre o economia submergida, els paranys fiscals a través de societats interposades o els ingressos no declarats a través d’IRPF.

També la variació d’ingressos entre el 2020 i el 2021 poden tenir valors anòmals que no es corresponguin amb variacions reals de la renda. Per exemple, en alguns casos, la diferència es pot explicar per la metodologia de l’INE, els canvis residencials de persones amb molts ingressos o simplement per ingressos puntuals extraordinaris que no incloguin guanys patrimonials. Per tant, les xifres han de ser interpretades amb cautela.

A més, l’estadística no reflecteix rendes superiors als 131.719 euros per família ni menors de 15.475 euros per fitar els valors extrems dels indicadors. Per això hi ha múltiples seccions censals que comparteixen aquesta xifra exacta com a renda mitjana. I una dada més: tot i que els centres de les grans capitals tendeixen a acumular les rendes més elevades, les ciutats dormitori al voltant d’urbs com Barcelona o Santander no es queden enrere.

Què passa a Algaida?

Quatre municipis balears s’han colat entre els 100 més rics d’Espanya: Valldemossa, Esporles, Bunyola i Puigpunyent. Algaida ocuparia el lloc 391 segons es desprèn de l’estadística de declarants de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per municipis de més de 1.000 habitants corresponents al 2021, que l’Agència Tributària ha publicat aquesta setmana.

En el cas d’Algaida es trobaria dins el tercer grup de municipis amb una renda més alta, amb 13067,6 euros de mitjana anual. Segons l’INE Algaida es troba dins el 33 % dels municipis més rics d’Espanya i un 34 % dins la comunitat autònoma de les Illes Balears. Si traslladam les dades a l’àmbit de les llars, la renda mitjana de les llars a Algaida l’any 2021 era de 44008 euros bruts per llar. Si s’analitzen les dades des del punt de vista individual, la renda mitjana bruta per persona apuja a 16893 euros, mentre que la neta és de 13396 euros.

Les dades també constaten les diferències entre els diferents districtes. Així s’observa que la gent que viu al districte 2 (inclou la zona urbana de plaça cap a la carretera de Manacor i els nuclis de Pina i Randa) gaudeix d’un nivell de renda més alta que els viuen en el districte 1. No obstant això, l’estadística també demostra que la gent que resideix a la part urbana del nucli d’Algaida del districte 1 són les persones que gaudeixen d’una renda més alta de tots quan viuen en el nostre municipi, on la renta mitjana bruta per llar és de 47153 euros.

Per tant, ja sabeu a quins carrers o barriades hi viuen els més tenen (o si més no, els que més renda declaren).

Redacció essaig.cat

Exit mobile version