Site icon Essaig.cat |

Servei de Renda Àgil a Algaida

renda agilSom a la primavera i per aquesta época els ciutadans tenim l’obligació de pagar l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), la coneguda com a declaració la de Renda.

Per això l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posa a disposició dels ciutadans de diferents municipis de Mallorca (on no tenen oficines d’Hisenda, com per exemple Algaida) un servei específic que permet emplenar i presentar la declaració de la renda i/o confirmar l’esborrany de l’exercici 2014 d’una manera ràpida, senzilla i gratuïta. Al servei que s’oferirà a Algaida també hi podrán assisitir ciutadans d’altres municipis.

Els contribuents que resideixen en la resta de municipis poden cridar al 901 223 344 o a través de la pàgina web de l’Agència Tributària, a partir de dia 6 de maig fins al 29 de juny. Reservau una cita

Ara bé, no poden fer d’aquest servei gratuït, els ciutadans amb rendes de treball superiors a 65.000 euros, que tenguin rendes d’activitats econòmiques o rendes derivades de més d’un immoble arrendat, que hagin tengut guanys o pèrdues patrimonials que derivin de més d’una operació o que comptin amb rendes de capital mobiliari superiors a 15.000 euros.

Exit mobile version