Site icon Essaig.cat |

100 dies d’Ajuntament. Entrevista a Rafel Oliver Barros, regidor del Partit Popular d’Algaida

rafeloliverAquesta setmana s’han complit 100 dies des que Maria Antònia Mulet és la nova batlessa del municipi. Feis-nos un balanç.
Sa veritat que 100 dies, en ple estiu, festes i vacances, no donen per molt. Tot i això ens va cridar l’atenció que pocs dies després de les eleccions varen començar les prohibicions damunt Sa Plaça, com per exemple, anar amb patinet o jugar amb pilota.
També hi ha hagut problemes amb un punt verd en el qual es va acumular molt de fems durant els mesos de juliol i agost. L’Ajuntament culpabilitza a l’empresa concessionària però el responsable final sempre és l’Ajuntament, perquè afecta els veïnats del nostre municipi. Pensam que es podria haver fet més feina i està més pendent, per tal d’evitar aquesta mala imatge.
L’Equip de Govern vol aprovar al proper plenari una altra modificació de les Normes Subsidiàries i això implica que seran més restrictives a l’hora de construir dins el nostre municipi, fent que als solars edificables s’hi puguin construir menys habitatges amb la conseqüent pujada dels preus. Això també implica dificultar la compra del primer habitatge a la gent jove del municipi.
Aquests tres punts dels quals hem parlat, ens duen a dir que el nostre balanç és negatiu perquè veiem que amb aquestes decisions perjudiquen directament als veïnats d’Algaida, Pina i Randa.
Quins són els reptes que té l’Ajuntament d’Algaida durant el nou curs polític?
Uns dels reptes que nosaltres consideram més importants són la construcció de la ronda de circumval·lació i la millora de la carretera d’Algaida a Llucmajor. Són dos temes que estan molt avançats i trobam que la prioritat de l’Ajuntament hauria de ser exigir al Consell de Mallorca que continuï fent feina i executi aquestes obres.
Abans que estigui feta la ronda hauria de ser una prioritat de l’Ajuntament fer un estudi de com quedarà la circulació al centre d’Algaida, si hi ha d’haver zones de vianants i quin impacte econòmic pot tenir la ronda als negocis del centre del poble.
Però creieu que serà aquesta la legislatura en què s’executarà la circumval·lació del poble?
Esperam que així sigui perquè el Partit Popular al Consell de Mallorca, la passada legislatura, ja va dur a terme tots els tràmits pertinents perquè la ronda es faci, així que, si tot segueix igual i no canvien la planificació d’aquest projecte, es podrà fer.
 Quins altres temes creieu que haurien de ser prioritaris?
Pensam que s’hauria de fer feina damunt la possibilitat d’atreure el turisme al nostre municipi ja sigui via la cultura, com per exemple amb la figura de Ramon Llull, via gastronòmica aprofitat l’oferta de restaurants de tot el poble, etc. Pensam que tot el que s’han fet fins ara no està funcionant. A Mallorca cada estiu venen milions de turistes i la majoria no coneixen el nostre municipi.
Un dels temes que més us preocupen són els residus? Què creieu que no es fa bé i què canviaríeu?
S’haurien d’augmentar els dies de recollida als punts verds de fora vila i, en cas que hi hagués una necessitat com la d’aquest estiu, es facin recollides especials per tal d’evitar imatges tan desagradables com les que hem vist el mes d’agost.
S’ha fet bona feina amb la conscienciació casa a casa però trobam que es podria fer més amb els veïnats de fora vila.
Com ja va quedar clar a la taula rodona estam totalment en contra de la retirada dels punts de recollida de fora vila que va proposar l’altre partit de l’oposició. Consideram que la gent de fora vila també es mereix respecte i un servei adequant a les seves necessitats.
Sigueu sincer, digau-me, si és el cas, quines coses creieu que s’han canviat per millorar?
Des del Partit Popular d’Algaida, Pina i Randa sempre hem defensat i seguirem defensant els interessos de les persones que viuen al nostre municipi, independentment del partit que hi hagi al Consell o al Govern.
Per tant farem una oposició constructiva, defensant els interessos de les persones d’aquest municipi, com ja vàrem dir el dia de la constitució de l’Ajuntament. Sempre seguint la línia marcada per la nostra Junta Local que és qui pren les decisions respecte als temes que ens proposen per part de l’Ajuntament als plenaris.
Donat que sembla que el poble va creixent, quines altres infraestructures i/o serveis creieu que són necessàries al municipi?
Seria necessari fer noves zones d’aparcament a Algaida, ben il·luminades i asfaltades, també seria convenient fer la recollida de pluvials del carrer de Palma i també nous vestuaris al Camp de Futbol.
També, com nosaltres vàrem proposar al nostre programa electoral, seria convenient fer un parc infantil a la plaça d’Algaida.
I ja per acabar, s’acosta la fira d’Algaida, ja teniu pensat la vostra fermança?
Tampoc hi ha molt per triar a la fira d’Algaida, a part que és una Fira petita, només és fins al migdia.
Pensam que des de l’Ajuntament es podria promoure una Fira diferent, on s’involucrés molt més al poble i que també convidés a venir a més visitants i firaires.
Però segurament el que compraré és qualque producte típic de la nostra terra en aquesta temporada, com poden ser olives o també les primeres clementines.

Redacció Noticiari es saig

Exit mobile version