Site icon Essaig.cat |

Els Cossiers d’Alaró i Manacor són Festa d’Interès Cultural. I els d’Algaida?

Cossiers Sant Jaume 2015

Cossiers Sant Jaume 2015
Cossiers Sant Jaume 2015

Aquesta setmana el Consell de Mallorca ha aprovat la declaració de diferents celebracions populars que representen la riquesa cultural i folklòrica de l’illa. Es tracta de: Sant Joan Pelós de Felanitx, els Cavallets de Felanitx, Sant Antoni de Sa Pobla i el Firó de Sóller  En paraules del vicepresident primer de la institució insular i conseller de cultura, Francesc Miralles, aquesta declaració és “una garantia de preservar l’essència d’aquestes festes i assegurar-ne la supervivència”.

També formen part d’aquest conjunt de celebracions de Festes d’Interès Cultural els Cossiers d’Alaró i els Cossiers de Manacor, els quals foren recuperats el 1992 i 1981. respectivament.

Però de manera inexplicable altres Cossiers de Mallorca i amb una tradició també important com els de Montuïri o el d’Algaida no gaudeixen d’aquesta protecció com a Festa d’Interès Cultural. Les declaracions de festes d’interès cultural requerieixen d’un procediment individualitzat per a cada una d’elles i excepcionalment, es podran declarar d’interès cultural de forma genèrica determinades festes en els casos en què per les seves característiques i similituds, la seva relació entre elles, o per motius històrics, ho facin aconsellable. Però ningú ha iniciat aquest procediment en el nostre municipi.

En els expedients d’incoació dels dos grups de Cossiers d’Alaró i Manacor, el Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca afirma que, tant un com l’altre

reuneix les característiques a què fa referència la UNESCO en la seva Declaració de 17 d’octubre de 2003, «Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial», en l’article 2 de la qual defineix el patrimoni cultural immaterial com el «que es transmet de generació en generació, és recreat constantment per les comunitats i grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, infonent un sentit d’identitat i continuïtat, i contribuint així a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana».

Amb la finalitat de salvaguardar la festa, i tal com estableix la declaració de la UNESCO, se n’ha de potenciar l’estudi, la documentació i el registre. S’han de potenciar les condicions perquè la festa es mantengui viva, d’acord amb el que estableixi la col·lectivitat que la protagonitza i li dóna sentit. La tasca de protecció i de salvaguarda s’ha de dirigir fonamentalment vers la divulgació i revaloració de tots els elements, les funcions i els significants que en formen part, i dels seus valors patrimonials, perquè la comunitat s’identifiqui amb la festa i els seus valors, i, per tant, en garanteixi la continuïtat

El mateix informe tècnic convida les institucions corresponents a iniciar les gestions adequades perquè la festa dels cossiers a altres indrets puguin accedir a aquesta declaració.

Quasevol persona física o jurídica o l’Administració pública pot sol·licitar l’inici d’aquest expedient de declaració de Festa d’Interès Cultural. A Montuïri ja s’hi ha començat a treballar de manera informal. Per això a Algaida, des d’Es saig feim una crida als responsables dels Cossiers, a particulars o a l’Ajuntament a puguin inciar els tràmits d’incoació de declarar Festa d’Interès Cultural als Cossiers d’Algaida i sumar així a tots els municipis de Mallorca que mantenen o han recuperat aquesta tradició.

Redacció Noticiari Es saig

Exit mobile version