Site icon Essaig.cat |

Comencen les obres del ferm de la carretera Randa a Cura

puigrandaAvui 4 de novembre, han donat inici les obres de millora del ferm de la carretera MA-5018 que uneix Randa amb el santuari de Cura.

Atès que el traçat de la carretera Randa-Cura presenta corbes de ràdio molt reduït i amb un amplària mitja de 4,90 metres, des de l’empresa responsable de l’obra consideren del del tot impossible compatibilitzar el trànsit normal de la carretera amb els vehicles i màquines pròpies dels treballs d’asfaltat. Per aquest motiu, s’han decidit tallar el trànsit rodat en aquesta zona durant el termini de les obres. Per aquest motiu el Santuari de Cura romandrà tancat mentre duri les obres.

Aquestes obres tenen una durada prevista d’unes tres setmanes de treball d’hàbil, si bé podrien retardar-se de produir-se inclemències atmosfèriques o força major que impedissin poder realitzar les obres.

El pressupost de l’obra arriba apuja als 200.000 euros i la data prevista de finalització dels treballs és el 27 de novembre de 2015.

Redacció Noticiari es saig

Exit mobile version