Site icon Essaig.cat |

L’ús de targes d’accés a les àrees d’aportació de residus també es posa en marxa a la de Son Lluc

Al municipi d’Algaida, la recollida selectiva en sòl rústic es pot realitzar dipositant els residus a les àrees d’aportació tancades i vigilades que hi ha als diferents camins, i també, anar al parc verd, on s’hi poden deixar residus voluminosos i perillosos.

En un comunicat, l’Ajuntament d’Algaida informa que amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva i que tothom faci un bon ús de les àrees d’aportació, a partir de dia 20 de març de 2018, per poder accedir a l’àrea d’aportació de Son Lluc s’haurà de disposar d’una targeta individual d’accés i, en conseqüència , ja no es podrà obrir amb la clau.

Per tant, entre demà dimarts dia 6 de març i divendres dia 16 de març podeu passar a recollir la nova targeta a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila (de dilluns a divendres de 12 a 14 h i els dijous de 16 a 18 h) i el dissabte dia 10 de març de 10.00 a 12.00 h.

La Sala recorda que és important que passeu a recollir la vostra targeta perquè el fet de dipositar residus fora, a l’exterior, serà sancionat segons el que preveu l’Ordenança Municipal de Residus Urbans de l’Ajuntament d’Algaida.

Les normes per poder fer un bon ús de les àrees d’aportació son les següents:

A Algaida, l’àrea d’aportació de residus del camí de Muntanya ja compta amb aquest sistema que progressivament es farà extensiu a totes les àrees d’aportació.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version