Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes de febrer.

Reunits a la casa consistorial el primer dijous del mes de febrer, es reuneix la plenària de l’Ajuntament el mes de febrer amb l’assistència de tots els regidors a excepció de Tomeu Ballester que n’excusa la seva assitència. L’acta comença amb la l’aprovació de l’acte de la sessió anterior.

Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Algaida.

En l’apartat de resolucions, el plenari sotmet a votació l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Algaida. Aquest reglament que ara passa a exposició pública quedà aprovat per unanimitat.

Control i fiscalització

Pel que fa als assabentats dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 24 de gener de 2019 i a les resolucions de batlia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del Partit Popular s’interessà pels decrets 5 i 9r relacionat amb el pla estratègic de subvencions i perquè se fa. la TAG jurídica diu que estan obligats per llei a fer un pla estratègic de les subvencions previstes.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Precs i Preguntes

Rafel Oliver demana per la notícia de l’augment de la policia local davant la notícia publicada, encara que no ho cità aquest digital. El titular deia augmenta la plantilla de la policia local a Algaida amb 3 nous agents quan en realitat es consolidaven tres places. La notícia ja ha estat actualitzada i rectificada. Mulet respongué que malgrat el que digues la notícia en realitat s’han consolidat les tres places i s’ampliarà amb una sisena quan s’incorpori el que fa falta per la jubilació des del borsí.

El PP també s’interessà pel nou aparcament de minusvàlids al carrer Laberint. Mulet respongué que l’han hagut de canviar per motiu d’una obra mirant la millor opció i recordà que legalment hi ha d’haver un parquing de minusvàlids per cada trenta aparcaments

Oliver també demanà per les reunions de formació del menjador de l’escoleta municipal. Margalida Garcias va respondre que se n’ha fet una el novembre i la propera serà el març amb l’assistència de la nutricionista.

Margalida Puigserver de Més per Algaida, Pina i Randa demanà per si els grups de whatsapp de la policia local també se fa a Pina. La batlessa diu que ja si igual que Randa. Puigserver digué que no se va avisar als del bus de l’institut, però Jaume Lliteras va dir que si i que ho feu en persona.

Més també s’interessa per quan es faria el canvi de sol del parc infantil de l’escoleta. La batlessa Mulet respongué que estan en tramitació i que requereix el projecte tècnic per posar adaptar-lo a les persones amb discapacitat.

Puigserver va acabar la seva interveció donant l’enhorabona per haver pintat la línia a la zona de devora la ferreteria al carrer Antoni Maura que permet voltar a Joan Alcover o l’inrevés amb més seguretat. També va informar que tres fanals d’Antoni Maura no funcionen o fan poc llum. La batlessa va prendre nota d’ambdós suggeriments.

Redacció essaig.cat.

Exit mobile version