Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes de març de 2019

A les 21 hores del dijous 7 de març va tenir lloc la sessió plenària del mes de març de 2019, amb l’assistència de tots els regidors a excepció de Dolors Robles. Després de la lectura de l’acta anterior i la seva aprovació, va donar inici al tractament i debat dels diferents punts de l’ordre del dia

Control i Fiscalització

Durant la sessió es va presentar i aprovar la Memòria anual 2018 de l’AODL d’Algaida. Tomeu Ballester demanà per la permanència que li queda a l’AODL i la batlessa va respondre que fins al novembre de 2019.

També és va presentar la Memòria anual 2018 del Servei de Joventut de l’Ajuntament d’Algaida. Tots els partits polítics varen reconéixer que fan molta feina i molt d’èxit.

En els assabentats dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en dates 7 de febrer, 15 de febrer, 22 de febrer i 26 de febrer de 2019 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del PP es va interessar per:

Tomeu Ballester demanà per l’adjudicació de l’obra al pas de vianants del carrer Metge Verger. Mulet li va respondre que les obres consistien en canviar el pas de vianants i per això s”havien de fer obres d’adequació d’eliminació de barreres arquitectòniques i que s’havia d’adjudicar mitjanaçant decret.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Moció sobre la dona

La Federació Espanyola de Municipis i províncies d’Espanya va enviar uan declaració institucional per al dia de la Dona que se va admetre a incloure en el plenari i se va llegir i aprovar.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP va demanar per l’entrada d’una signatura per a l’eliminació de les àrees d’aportació. La batlessa digué que està pendent d’una entrevista amb la persona que va presentar l’escrit de les mesures preses però que ara per ara no és possible eliminar les àrees d’aportació.

També per les obres de reforma del pati de l’escoleta. Mulet respongué que se farà però que ha arribat el projecte tècnic i ara s’ha de licitar seguint tots els procediments, i que afecta tant al pati interior com l’exterior.

Tomeu Ballester de Més per Algaida, Pina i Randa es va interessa per l’stop del carrer Metge Verger. Mulet digué que si i que a més en quinze dies està previst la implantació d’una altre semàfor intel·ligent al camí de l’estació i eixamplar l’espai d’entrada i sortida a l’escoleta.

També s’interessà pels bastiments de l’obra de plaça en què els vianants es veuen obligats a botar la vorera. Mulet respongué que compta amb el permís de carreteres per ubicar-lo.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version