Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes d’abril de 2019

Foto: essaig.cat

A les 20:35 del dijous 4 d’abril de 2019, va tenir lloc el penúltim plenari ordinari de la legislatura municipal amb l’assistència de tots els regidors. Va donar inici al plenari amb la lectura i aprovació de les actes de les sessions de 7 de març i de 2 d’abril de 2019, en què varen fer el sorteig del membres de les meses electorals de les eleccions de diumenge dia 28 d’abril de 2019.

Després es va sotmetre a la necessària aprovació en el plenari de l’Adhesió als compromisos 2030 del Pacte de Batles sobre el Clima i l’Energia. Els compromisos concrets de les ciutats i regions són:

Més informació?

L’adhesió va ser aprovada per unanimitat.

La tercera mesura fou la proposta de modificació de crèdits núm. 04/19. Es tracta del traspàs de 22.000 euros de la partida de personal que estava prevista en la relació dels llocs de feina prevista per al 2019 i que s’afegiran als 110.000 euros de l’Agència de Disciplina Urbanística per comprar el solar del carrer de des escoles per a la seva ampliació. S’aprovà per unanimitat.

Control i Fiscalització

Informe de justificació econòmica de l’aportació de l’Ajuntament d’Algaida al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació l’any 2018, Memòria d’activitats 2018, Línies d’actuació 2019 i Programes de cooperació 2019.

En els assabentats dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en dates 7 de març i 12 de març de 2019, i els assabentats de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del PP s’interessà per:

Informació Municipal

La Batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular va demanar per la manca de vestimenta de Protecció Civil a Algaida. La batlessa respongué que si en necessiten allò que s’ha fer és sol·licitar al responsable de la brigrada, ja que hi ha una partida pressupostària destinada a aquestes qüestions en el pressupost municipal.

Oliver també se va demanar de la promesa feta al CE Algaida de la possibilitat dur a terme una remodelació del camp de futbol, amb la construcció d’uns nous vestidors habilitats, en una reunió amb els delegats del club i a la qual no havien estat convidats. La batlessa va dir que se reuní amb la directiva del CE Algaida i els va explicar que es podria fer un projecte complet en lloc de fer petits projectes. Per això se va encomanar a l’arquitecta Aina Cifre, exarquitecta municipal i coneixedora dels altres projectes del camp de futbol Es Porrassar atès que l’arquitecte municipal no signa projectes, i que se va abonar com a empresa privada. Oliver va afirmar que no se li podia donar aquest contracte perquè sent arquitecta municipal de Capdepera no té signada la compatibilitat, cosa que des de l’equip de govern varen negar i en tot cas remarcaren de no ser així, no seria responsabilitat seva. Mulet va voler deixar clar que en cap cas va fer cap promesa ni va donar cap calendari perquè “el pressupost de l’obra no el pot assumir l’ajuntament tot sol i és molt elevat”.

Els representants del Partit Popular també se va interessar per les parades de bus de la carretera vella de Manacor cosa que la batlessa va dir que no ho sabia. Oliver demanà a l’Ajuntament que exigís al consorci de transports que faci les obres pertinents del pas de vianants a la zona de l’antiga carretera de Manacor devora la benzinera “per tal d’evitar una desgràcia”. La batlessa Mulet va prendre nota i va recordar que ja se li havia encomanat.

El Partit Popular també va demanar el cost del mercat setmanal Pam a Pam. La batlessa va dir que li faria arribar aquesta informació.

Tomeu Ballester de Més per Algaida, Pina i Randa va demanar per les obres de les voravies a Pina i si incloïen un canvi circulatòria. La batlessa ho negà. Guillem Fiol de Més va dir que la rumorologia dels habitants de Pina incloïa fer una voravia de 3 metres al carrer major de tal manera que això suposava que dos cotxes no podien circular en aquest revolt al mateix temps, cosa que per als de Més suposava una “reforma circulatòria”. El batle de Pina Jaume Lliteres informà que efectivament aquesta voravia s’arreglava en aquest sentit i que se feia per motius de seguretat. La batlessa va dir en resposta sobre el pla de mobilitat a Pina que els canvis de sentit circulatori no estan prevists a curt termini i que s’ha de redactar un pla de mobilitat propi per a Pina.

I s’aixecà la sessió a les 21:25

Redacció essaig.cat

Exit mobile version