Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari extraordinari del mes de novembre.

A les 20 hores va donar inici la sessió extraordinàri del plenari del mes de novembre. És extraordinaria perquè teoricament s’ha de celebrar el primer dijous de cada mes, però d’ençà que ha començat la legislatura municipal se retrassen. Aquest plenari ha estat gestionat per l’interventor de l’Ajuntament Joan Obrador, atès que no tenim secreatri municipal i que la TAG està de baixa.

Amb l’assistència de tots els regidors va tenir lloc la lectura i aprovació de l’acta de les sessions de dia 10 d’octubre de 2019 i de dia 15 d’octubre de 2019.

Resolucions

El següent punt de l’ordre del dia fou la concessió de subvencions nominatives previstes al Pressupost de 2019. La proposta de concessió és la següent que s’aprovà per unanimitat.

Associació o entitat Quantitat
Associació Algaidarts1.000 €
COF Pina1.500 €
Club d’Escacs Dimonis d’Algaida1.200 €
Club Esportiu Algaida11.000 €
Associació Trotadors d’Algaida1.000 €
Associació de Recorreguts de caça 500 €
Obra Cultural Balear (es Saig) 2.500 €
Associació Gastronòmica d’Algaida1.000 €
Associació Algaida Solidari2.700 €
Agrupació Fotogràfica d’Algaida 1.500 €
Centre Cultural Algaida (Titoieta Ràdio) 2.500 €
Associació Gent Gran d’Algaida 2.200 €
AMIPA Pare Bartomeu Pou3.300 €

El següent punt fou l’aprovació de la convocatòria per a la cobertura de la vacant de Jutge de Pau substitut. S’obri un termini per inscriure’s a com a candidat de 15 dies hàbils després de l’aprovació en el plenari. S’aprovà per unanimitat.

Seguidament es va dur a terme el debat de la moció presentada pel grup municipal Més per Algaida, Pina i Randa de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i en defensa dels drets fonamentals. En aquest sentit el Partit Popular s’oposà a la moció ja que segons Rafel Oliver del PP critica que la regidora hagi fet una referència a un manifest i no a la moció. Margalida Puigserver optà a petició del PP a llegir completa la moció que podeu llegir clicant sobre l’enllaç o a l’icone.

Oliver digué que la moció és “un tema que no interessa als ciutadans d’aquest municipi i per tant no entrarem en el joc de discussions que no serveixen per res. Estaria bé dedicar el nostre temps a intentar resoldre els problemes dels nostres ciutadans”. “Les sentències en un estat de dret s’acaten. Creiem de veritat en la democràcia i en la separació de poders al contrari d’aquells que consideren que l’estat de dret funciona més o menys segons els hi afectin les sentències” va sentenciar el regidor del Partit Popular a Algaida. 

La batlessa Maria Antònia Mulet afirmà que davant la moció presentada, “el grup municipal socialista vol expressar el màxim respecte a les les decisions judicials però que aquesta sentenció no soluciona el conflicte polític”. Per això, continuà Mulet consideren que “és moment de tornar a les vies del diàleg, el consens i la política entre el govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya. Estam davant un problema política que necessita d’una solució des de la política. Volem fer una crida a la calma i a la responsabilitat de tothom i per això més que moció de rebuig el que necessitam són propostes per avançar per trobar solucions que representin a la majoria de catalans i catalanes. 

La batlessa diu que respecten les decisions judicials però entenen que aquesta sentenció no coluciona el conflicte polític i troben que requereix de dialeg entre el govern de l’estat i la generalitat. Afirmen que més que moció de rebuig s’han d’optar per trobar solucions.

Puigserver afirma que que tots els regidors fan política, cosa que la batlessa Mulet se va reafirmar.

La moció no fou aprovada perquè comptà amb els vots a favor del tres regidors de Més per Algaida, els vots en contra dels 4 del PP i l’abstenció dels regidors del PSOE.

Control i fiscalització

En els assabentats dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 10 d’octubre i 29 d’octubre i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del Partit Popular s’interessà només pel drecret 47, relacionat amb l’ocupació provisional dels terrenys per les obres de la carretera.

Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les diferents qüestions:

Precs i Preguntes.

El representant del Partit Popular Rafel Oliver va fer preguntes sobre aquestes qüestions:

Redacció essaig.cat

Exit mobile version