Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes d’octubre de 2018

img_0387Poc abans de les 21 hores del dijous 4 d’octubre de 2018 va tenir lloc la sessió plenària.

Abans de començar la secretaria va demanar la inclusió de la carta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies convidant a tots els Ajuntaments a donar suport a la seva Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de la Nina, i en la qual es destaca la necessitat de fer visible la realitat que pateixen tantes menors i d’empoderar-les per millorar la seva vida. S’aprovà la inclusió de la declaració dins l’ordre del dia i també s’aprovà adherir-se.

Hi assistiren tots els regidors i s’aprovà l’acta anterior com a segon acord del vespre.

El passat 25 de setembre l’Associació Fotogràfica d’Algaida va registrar una proposta per a posar el canviar de nom del Premi de Fotografia dels Premis Castellitx per Premi de Fotografia Joan Balaguer Mulet, tristament finit el passat dia 23 de setembre. En la carta signada per Rafel Antich com a representant de l’entitat es destaca la “reconeguda bonhomia i popularitat” de Joan Mulet, la seva participació activa en el desenvolupament cultural del municipi com a professor de pintura, de dibuix, fotògraf i actor de teatre a més de la seva tasca com a president de l’Associació de la Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa. Aquest premi de Joan Balaguer Mulet de fotografia, se suma a altres dues modalitats dels premis Castellitx que porten el nom d’una persona destacada del municipi. És el cas del premi Pere Mulet Cerdà de narració curta i el Llorenç “Móra” de poesia popular (glosa). S’aprovà per unanimitat.

Control i fiscalització

Pel que als acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 27 d’agost i 11 de setembre de 2018 i a les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del PP s’interessà pels decrets de generació de crèdits de la subvenció de 8.000 euros rebuda des del consell de Mallorca pel programa ITR, i per poder fer les obres de millora a les pluvials de Pina amb càrrec de les subvencions de l’ADU, del programa soib visibles i per la subvenció per digitalitzar llibres

Pel que fa al decret pel qual es convoquen tres places de policia local a Algaida amb una convocatòria extraordinària a 20 pobles. Surten a concurs les tres places actuals. Tomeu ballester s’interessà per aquest darrer aspecte i la batlessa va respondre que l’objectiu era que aquestes places passassin a ser ocupades per personal fixe i no interí com fins ara.

Informació Municipal.

La batlessa va donar compte de la informació municipal.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver del PP va demanar pel fet que quan la gent demana una llicència d’obra major els responsables d’urbanisme els diuen que hauran d’esperar mínim un any i si se pot fer alguna cosa. La batlessa Mulet va respondre que hi ha un cert endarreriment motivat al canvi d’arquitecte municipal però que també s’han entrat molts de projectes d’obra major en els darrers temps. Per agilitzar les tasques l’arquitecte municipal no dirigeix cap de les obres municipals i s’ha contractat un secretari tècnic per fer els finals d’obra i tramitar les comunicacions prèvies.

Oliver també per veure si era possible evitar la presència de llosques i de clovelles de pipes al parc infantil es Porrassar. La batlessa li respongué que era conscient del problema però també de la dificultat de posar més vigilància. de la neteja ho recordarà a la concessionària.

El representant del PP demanà informació per la carta que Algaidarts havia enviat una als grups municipals per tal de poder compartir l’espai del Casal de Música amb l’EMMA i la banda de musica. La batlessa digué que estavem davant un problema que no s’havia solucionat per la falta de disposició del diàleg per part de les dues entitats afectades. Davant la falta d’acord i tot i l’intent de la regidoria de cultura i la batlessa de mediar en el conflicte, l’equip de govern havia decidit, i convidava a la resta de grups municipals a assistir a la mediació entre ambdues entitats i la TAG jurídica del consistori per tal de trobar una solució que atengui a les necessitats de tothom i que no atempti ni contra els plecs de gestió de l’EMMA ni en contra de la normativa sobre l’ús dels espais públics. L’oposició demanà si no s’hagués pogut mediar abans i la regidora va dir que ara s’haurà de prendre aquesta mesura davant la impossibilitat d’arribar a un acord consensuat entre les dues parts en els quals, segons va dir la batlessa, “l’Ajuntament no hi hauria d’haver hagut d’intervindre”.

Finalment Oliver s’interessà per les propostes del Pla de mobilitat. Mulet va respondre que l’empresa ja els ha formulat algunes propostes, que s’han vistes algunes propostes tècniques i que hi ha prevista una reunió dia 17 d’octubre a la qual convidava a l’oposició a participar-hi.

Tomeu Ballester demanà pel dintell del cementeri de Pina que afirmà que te crulls. la batlesa va respondre que ho miraran

Finalment va demanar per la zona del carrer de sa tanqueta al costat del pàrquing, que no te voravia però si il·luminació però en canvi no n’hi ha a la zona de vorera de ses escoles, davant “can bodegó”. La batlessa va respondre que no era possible fer una vorera a aquesta zona ja que està previst l’obertura d’una carrer quan el promotor del solar presenti el projecte i que miraria els punts de llum de la zona

La sessió va concloure poc abans de les 22 hores.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version