Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes de desembre

A les 20 hores del dijous 2 de desembre va tenir lloc la sessió plenària de l’Ajuntament d’Algaida a la sala de plens. El primer punt fou la lectura i aprovació de l’acta de la sessió de dia 20 d’octubre i 9 de novembre de 2021, que s’aprovaren les dues per unanimitat.

Després es va procedir a llegir i aprovar diferents mocions i declaracions institucionals, les quals totes ells varen ser aprovades per unanimitat.

Un altre dels punts va ser l’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre l’ús del foc als nuclis urbans d’Algaida. Segons la nova ordenança, basada en altres ordenances d’altres pobles, es regula l’horari a l’hora de fer foc a dins la zona urbana, que s’haurà d’esbrossar i que s’ha d’avisar a la policia local amb 72 hores d’antelació, sempre que sigui foc dins l’àrea urbana. També es preveu un conjunt de sancions. Rafel Oliver s’hi mostra a favor però creu que és necessari que l’Ajuntament se’n faci una bona difusió. La batlessa Mulet va reivindicar que fins ara la gent ha anat avisant i ha seguit les recomanacions de la Policia Local. S’aprovà per unanimitat.

Després es va sotmetre a debat i votació l’aprovació inicial del reglament de segona activitat de la Policia Local d’Algaida que també s’aprovà per unanimitat.

Després l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local Elvira Salom va dur a terme la presentació del Pla Estratègic d’Ocupació Local 2020-2023, fruit d’una subvenció del SOIB sol·licitada el 2019 que entre altres coses permet la contractació de la mateixa tècnica. El programa es basa en el disseny i execució dels Pla Estratègic d’Ocupació Local. Entre els objectius del pla destaca l’ocupació de qualitat lligada al desenvolupament local del municipi, fent un treball cooperatiu entre les diferents administracions per tal de dinamitzar l’economia local i generar activitat empresarial amb visió de sostenibilitat i gènere.

Control i Fiscalització

Assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver es va interessar per la relació de factures que parla de 1080 euros sobre el servei d’assistència a la comunicació. La batlessa i la regidora de promoció econòmica informa que es tracta d’un contracte menor de servei per a un autònom.

Informació Municipal

La Batlesaa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP va demanar per les següents qüestions.

la reunió va acabar a les 21:15 hores.

Redacció esssaig.cat.

Exit mobile version