Site icon Essaig.cat |

Hi ha pacte de legislatura a l’Ajuntament d’Algaida entre el PSIB – PSOE i Més per Algaida

El resultat de les darreres eleccions municipals celebrades el passat 26 de maig de 2019 va donar una configuració del Consistori de l’Ajuntament d’Algaida amb la presència de tres  grups Municipals, no atorgant majoria absoluta a cap de les candidatures que s’hi presentaven. Cal recordar que el Grup Municipal del Psib-Psoe el més votat, amb 6 regidors, davant els 4 regidors del Partit Popular i els 3 regidors de Més per Algaida, Pina i Randa.

Per tant era necessari pactar. En aquesta ocasió ambdós partits han mostrat la voluntant d’arribar a una pacte de governabilitat, que permeti dotar “de major estabilitat política i institucional, i de contribuir a la gestió de polítiques públiques d’impuls del nostre poble i de servei a la ciutadania” Els objectius bàsics d’aquest pacte són:

Considerant que els dos  grups municipals compten amb uns programes d’actuació amb molts punts en comú ha possibilitat arribar a un pacte que possibilita la incorporació dels regidors de Més al govern municipal, i firmar un acord de governabilitat a Algaida en base a una sèrie d’estipulacions i que s’ha signat avui horabaixa a la sala de plenaris de l’Ajuntament d’Algaida.

Margalida Puigserver (Més per Algaida) i Maria Antònia Mulet (PSIB-PSOE) després de signat el pacte, Foto: Rafel Puigserver (essaig.cat)

La materialització d’aquest pacte es traduirà en la sessió d’investidura de demà dissabte, 15 de juny de 2019: MÉS per Algaida, Pina i Randa no presentarà candidata a la batlia i el  tres regidors del seu grup votaran la candidatura de Maria Antònia Mulet Vich, cap de llista del PSIB-PSOE per tal d’obtenir la seva proclamació com a batlessa d’Algaida.

El contingut de l’acord

Ambdós partits han posat sobre la taula alguns acords a complir en aquesta propera legislatura que comença demà. Així Més per Algaida han fet aportacions sobre 10 temes:

 1. Adquisició d’uns terrenys per cedir-los a la Conselleria d’educació per al construcció d’una escola unificada
 2. Creació del Club d’Esplai d’Algaida i reforçar la bona tasca de dinamització del Casal dels Joves d’Algaida
 3. Elaborar un Pla Integral d’Acollida dels nouvinguts i treballar en el foment d’ús del català
 4. Adquisició d’un solar més gros i accessible per fer-hi el nou Punt Verd i eliminar les àrees de fems que siguin més problemàtiques
 5. Elaborar un Pla Integral de Mobilitat i Comerç aprofitant la feina feta amb el Pla de Mobilitat Sostenible i el Pla Estratègic de Millora dels Comerços del municipi, iComerç.
 6. Remodelació del centre del poble, amb zones exclusives per a vianants a la plaça i carreres adjacents.
 7. Treballar un Pla d’Infraestructures Municipals a 8/12 anys vista, elaborant una cartera de projectes de futur que permeti l’ampliació d’espais esportius actuals, la remodelació i o aprofitament  d’edificis existents com la rectoria, s’escorxador com a espais polivalents o la construcció de noves infraestructures al nostre municipi.
 8. Aprovació  definitiva del catàleg de Patrimoni i de camins públics
 9. Elaborar conjuntament amb les diferents entitats socials i culturals un reglament de festes participatives
 10. Descentralitzar activitats culturals i d’esbarjo a Pina i Randa i fer reunions de carrer de manera periòdica als dos nuclis urbans

Per part del PSOE, consideren que durant aquests quatre anys s’ha d’elaborar Pla d’Acció Municipal 2019/2023 tal com vàre fer legislatura passada, en què es tenguin en compte:

 1. Mobilitat entesa com un projecte integral: foment mobilitat sostenible, accessibilitat, millora i reforma espais i circulació; embelliment casc urbà, patrimoni, promoció econòmica
 2. Educació / cultura / Benestar Comunitari / Esports ( transversal  i adreçat a tota la població)
 3. Medi Ambient i Canvi climàtic (AGENDA 2030, reciclatge, residus, mobilitat sostenible , accions per a reduir la concentració de CO2 com sembra arbres, PAESc ,etc)
 4. Transparència, Igualtat i Participació
 5. Inversions i /o accions de millora: projecte reforma plaça Algaida ; projecte millora sala polivalent per a poder desenvolupar activitats escèniques i culturals , millora parc hort de Son Romaguera, millora i manteniment de les diferents àrees esportives del municipi, eliminació barreres arquitectòniques, inici dels tràmits per l’adquisició d’un solar educatiu i per fer d’un nou  parc verd

Les dues candidatures assumiran l’acord programàtic inclòs en el  present document com a proposta per a dur endavant la present legislatura, i es comprometen a treballar conjuntament per dur-lo a terme.

L’equip de govern del nou Ajuntament.

Maria Antònia Mulet Vich del PSOE mantindrà la batlia els 4 anys de legislatura, serà a més qui exercirà les funcions en règim de dedicació exclusiva. El pacte estableix que serà el PSOE qui ostentarà la batlia durant la legislatura.

El nou equip de govern de l’Ajuntament tindrà 9 regidories, 6 pel PSOE que també tindrà la batlia i 3 per Més.

La composició de Junta de Govern Local estarà formada a més de la batlia per 4 tinents de batlessa: la primera i la tercera correspondran a Més per Algaida i la segona i la quarta al PSOE

Els partits polítics PSOE i Més es assumiran les funcions que per part de la batlessa els siguin delegades i encomanades, seguint la següent distribució competencial:

S’estableix que els representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats supramunicipals en nomenaran en base a les propostes dels grups tal com s’estableix a continuació:

A més de Maria Antònia Mulet (PSOE) com a batlessa i Margalida Puigserver (Més) com a primera tinent de batlessa, s’encarregarà de gestionarServeis Socials. Segons el pacte Jaume Lliteras continuaria com batle de Pina i assumiria Randa. M. Antònia Reinés (Més), docent, s’encarregarà de Joventut i Educació i el numero 3 de la cadidatura ecosobiranista Toni Rigo, durà endavant Promoció Turística i Medi Ambient. Margalida Fullana previsiblament assumirà promoció econòmica i Llorenç Gil esports.

Les regidories i l’organigrama final encara no està tancat del tot a l’espera dels primers decrets de batlia amb els corresponents nomenaments i funcions en un equip de govern format per nous regidors.

A Algaida seran els quatre regidors del partit popular qui assumiran les tasques d’oposició al govern progressista de PSIB-PSOE i Més per Algaida.

Compromís mutu i comissió de seguiment

Els dos Grups Municipals, PSIB-PSOE i Més per Algaida, es comprometen segons l’acord signat a la lleialtat mútua en l’exercici del Govern, votant conjuntament previ acord entre les parts i en interès del nostre poble, amb respecte als seus propis programes electorals.

Es constituirà una Comissió de Seguiment d’aquest pacte de govern, que estarà formada per 2 representants de cadascun dels grups municipals signants i que es reuniran de manera periòdica cada 6 mesos. Les seves funcions són:

Redacció essaig.cat

Exit mobile version