Site icon Essaig.cat |

El programa europeu LEADER finançarà una ruta Llull al Puig de Randa.

L’Assemblea General de Mallorca Rural, l’entitat que gestiona el programa europeu per al desenvolupament rural LEADER, ha donat a conèixer les línies d’ajudes als ajuntaments per a 2020. En total, s’han acceptat 30 projectes subvencionables corresponents a 26 ajuntaments i a dues mancomunitats, que ara es treuran a exposició pública i s’aprovaran a la pròxima assemblea.

Els membres integrants de l’associació són entitats privades i públiques, entre elles, el Govern, el Consell de Mallorca i els ajuntaments.

Foto: Consell de Mallorca

Alguns dels projectes exposats són, per exemple, la creació d’una Ruta Llull al Puig de Randa (70.591 €); la millora de  les instal·lacions de la Cooperativa d’Artà (70.066 €) o la plantació d’una col·lecció de varietats de cítrics a Sa Coma, entre inversions a altres municipis de Mallorca.

El programa LEADER atorga ajuts econòmics per incentivar iniciatives de foment de l’activitat econòmica dins el món rural. Així, es pretén potenciar la creació de llocs de treball, millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit rural i fomentar el desenvolupament local sostenible. Per això, durant 2020 se subvencionaran projectes amb les següents prioritats:

1. Fomentar la transferència de coneixements i la innovació en el sector agrícola, silvícola i en les zones rurals.

2. Millorar la competitivitat de tots els tipus d’agricultura i la viabilitat de les explotacions.

3. Fomentar l’organització de la cadena de distribució d’aliments i la gestió de riscos en el sector agrícola.

4. Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes dependents de l’agricultura i la silvicultura.

5. Promoure l’eficiència en els recursos i encoratjar el pas a una economia hipocarbònica i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrícola, alimentari i silvícola.

6. Fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic en les zones rurals.

L’actual període de programació acaba el 31 de desembre de 2020.

El Consell de Mallorca és un membre actiu dins aquest programa europeu, ja que el departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local és membre de la Junta Directiva de Mallorca Rural i realitza una aportació econòmica anual de 21.000 €, a la qual s’hi afegeix una subvenció que pot arribar als 100.000 €.

El programa LEADER és una de les mesures actuals incloses dins el Programa de Desenvolupament Rural, que gestiona la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del FOGAIBA. Les actuacions subvencionades han d’encaixar amb els objectius fixats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu. L’aportació de fons FEADER és d’1,4 milions d’euros. 

Redacció essaig.cat

Exit mobile version