Site icon Essaig.cat |

6 projectes emprenedors en l’àmbit agrari, un dels quals a Algaida, reben el premi Rural’up Mallorca 2023

Foto: Mallorca Rural

Mallorca Rural ha organitzat la primera edició dels premis i del programa d’emprenedoria Rural’Up Mallorca 2023, que ha premiat sis projectes empresarials de l’àmbit rural de Mallorca amb 1.500 euros per a cadascun. Aquesta iniciativa compta amb el patrocini de CaixaBank, la col·laboració de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Els premis i els projectes premiats són:

1. Jove emprenedor: Sara Lechuga, Fil de bosc. Aquest projecte vol garantir la sobirania alimentària i la gestió sostenible de les terres de cultiu, al crear jardins comestibles amb els quals es promogui l’alimentació de qualitat a peu de porta i la transformació de residus agraris en recursos, de manera circular.

2. Relleu generacional: Ponç Cloquell, Flor de figa. És una petita explotació agrària ecològica i ramadera on s’ha reintroduït el cultiu de la figuera a la seca, sense consum d’aigua, sense forçar les produccions i cuidant la terra. A més, l’explotació oferirà una sèrie de productes derivats de la figa, frescs i en conserva. Aquest projecte està ubicat a Algaida.

3. Varietats locals: Joan Jordà, Cooperativa vitícola. Creació d’una cooperativa vitícola dirigida a petits productors de vins d’alta qualitat.

4. Dona emprenedora: Olimpia López Zabel, Terrapeutas a la Circularitat: transforma jardins de cases privades en espais d’abundància natural i ofereix formació sobre reforestació i manteniment amb varietats mediterrànies que ajudin a crear reserves d’aigua i reactivar el cicle de vida en el subsol.

5. Lucía Curti, Lombriz urbana: és un projecte de vermicompostatge amb un vessant productiu de compost com a fertilitzant i educativa per fomentar valors relacionats amb la circularitat entre la població.

6. Projecte innovador: Faustino Villanueva, Más de la vid. És un projecte d’economia circular que vol aprofitar al màxim els subproductes del vi amb l’ús dels residus de la producció com a biofertilitzants i productes nutricionals.

Un total de 18 projectes han format part del programa d’emprenedoria i, d’aquests, 9 s’han presentat als premis. Han estat valorats per una comissió formada per tècnics de Mallorca Rural, l’IDI, professionals independents i un jurat format per: Fernando Fernández, director general d’Agricultura; Mariona Luis, directora gerent de l’IDI; Mireia Oliver, membre d’APAEMA; Aina Socies, coordinadora de l’Associació Varietats Locals; Joan Simonet, gerent d’ASAJA; Isabel Vicens, gerent d’AgroMallorca, i Caterina Serra, directora de màrqueting d’UCO sa Pobla.

L’objectiu de Rural’Up és impulsar i facilitar el desenvolupament de projectes sostenibles i innovadors a les zones rurals LEADER de Mallorca amb un programa de formació i acompanyament, i amb una dotació econòmica de 1.500 euros per a cadascun dels projectes que destaquin per la seva qualitat, impacte i viabilitat. Els projectes guanyadors han estat valorats sota criteris com la innovació del projecte, l’impacte socioeconòmic, la coherència amb els objectius de desenvolupament sostenible, la creació de llocs de feina i l’eficiència econòmica.

Altres projectes presentats als premis Rural’up

Redacció essaig.cat

Exit mobile version