Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari municipi de setembre de 2021

Imatge del plenari en la qual es veuen els regidors i el redactor d’aquesta revista (sense imatge), seguint el plenari.

Passades les vacances d’estiu, a les 20 hores i en versió altra vegada en línia per motius sanitaris, va tenir la sessió plenària de l’Ajuntament d’Algaida. Com sempre l’acta va començar amb l’aprovació de l’acta anterior. En aquesta ocasió no va ser possible seguir el plenari per YouTube a causa de problemes tècnics.

Resolucions

Es va debatre l’aprovació del 15 suplement de crèdit finançat amb romanent. Aquesta modificació de crèdit requereix l’aprovació del plenari i segons informà la batlessa Maria Antònia Mulet anirà destinat a accions relacionades amb medi ambient i recollida de residus: adequació de dues àrees d’aportació de residus i doblar les claus per augmentar el nombre de persones. L’altra inversió es dedicarà a resoldre un problema de l’enllumenat de l’església. I el tercer punt és substituir un punt de recàrrega de cotxe elèctric a Randa que es va espatllar fruit d’un llamp. La modificació de crèdit apuja a 32.000 euros i s’aprovà inicialment per unanimitat.

La batlessa Maria Antònia Mulet va explicar que es va demanar una subvenció de 600 euros que s’ha concedit per implantar local l’estratègia estatal de salut. Però es requereix sotmetre a votació l’adhesió de l’Ajuntament d’Algaida a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut i el nomenament d’un coordinador per aplicar aquesta implantació al municipi, la qual fou proposada la senyora Jerònia Miralles Xamena. Aquesta adhesió i nomenament fou aprovada per unanimitat.

Seguidament la regidora de cultura Margalida Garcies va procedir a llegir la declaració Institucional amb motiu del Dia Europeu de les Llengües que es commemora el 26 de setembre. L’ajuntament es compromet amb la defensa de la llengua catalana i la diversitat lingüística. Rafel Oliver del PP va dir que li hagués agradat que hi figurés després de llengua catalana hi podrien haver incorporat “i les modalitats pròpies de les Illes Balears”. No obstant això, hi votaren a favor juntament amb la resta de l’equip de govern i

Control i fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 12 i 22 de juliol de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP es va interessar per


Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver del PP es va interessar per

I cap a les 21:15 el plenari va concloure.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version