Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes de febrer de 2023

Foto del plenari del 9 de febrer de 2023

A les 20 hores del dijous 9 de febrer va tenir lloc el primer plenari del 2023, amb l’assistència de tots els regidors, excepte Tomeu Ballester per motius laborals. El primer punt fou l’aprovació de l’acta anterior.

Seguidament, es va sotmetre a aprovació inicial la modificació de les Normes subsidiàries referides a tramitar el planejament urbanístic que ha de permetre ubicar la nova deixalleria en el solar adquirit a tal efecte al Polígon 26, parcel·la 195. Val a dir que segons explicà la secretària municipal, aquesta tramitació es farà acollint-se a una tramitació d’urgència la qual cosa afavorirà la reducció del temps. A preguntes del PP, la batlessa detallà que la creu dels traginers queda protegida, ja que s’estableix un límit de 75 metres de distància entre aquest element patrimonial i la nova deixalleria. S’aprovà per unanimitat.

El següent punt fou l’aprovació de l’ordenança fiscal de la taxa del subsol, sòl i volada. Va referida a una taxa entorn de l’1,5 % dels ingressos que les grans empreses que fan grans obres. L’ordenança fou aprovada amb els vots a favor dels regidors de l’equip de govern i l’abstenció del PP.

Seguidament, va tenir lloc l’aprovació de l’Ofici de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits. Fan referència a factures de 2022. S’aprovà només amb els vots a favor de l’equip de govern i el vot en contra del PP en considerar que no eren justificables aquestes despeses.

Finalment, es va sotmetre a votació l’aprovació de model de règim de control intern que marca els aspectes que s’han de sotmetre a control per part d’intervenció. S’aprovà per unanimitat.

Control i Fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de govern Local i dels decrets de batlia des del darrere plenari, Rafel Oliver no va formular preguntes.

La batlessa Maria Antònia Mulet va donar compte de l’estat d’actuacions del Pla de sostenibilitat de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. S’ha contractat una empresa que durà la gestió dels fons europeus i que s’han d’estar executats en un 70 % a 31 de desembre de 2024 i completament executats l’abril de 2025.

L’interventor Joan Obrador va donar compte de l’aprovació del Pla anual normatiu, de l’aprovació del Pla Estratègic de subvencions i de l’aprovació del Pla anual de contractació.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Premi al CEIP Pare B. Pou. L’ajuntament vol donar l’enhorabona al CEIP Pare Bartomeu Pou que ha guanyat el primer premi nacional de “Buenas Prácticas Docentes” dins la categoria d’ús i aplicació de les tecnologies aplicades a l’educació. Volem donar l’enhorabona a l’equip directiu, els mestres, l’alumnat i tota la comunitat educativa per aquest reconeixement.

Recaptació Torrades. A les torrades es va receptar 3718 euros, 150 dels quals es recaptaren a la missa de Sant Honorat i agrair a l’associació de la gent gran, que una part de la recaptació de la xocolata aniria a una beca d’estudi per als nins i nines de Ciudad Antigua a Nicaragua, que estam agermanats el municipi d’Algaida.

Pressupostos participatius. El procés comença el dilluns 13 de febrer i fins dia 26 per presentar propostes, que suposin una compra, millora, construcció o rehabilitació d’elements que han de ser perdurables en el temps a Algaida, Pina i Randa. Entre el 27 de febrer i el 19 de març, la comissió tècnica avaluarà les propostes. I es podrà votar entre el 20 i el 31 de març. Els resultats de les votacions es coneixerien a partir del 10 d’abril de 2023.

Obres de pluvials: la setmana del 21 i 24 de febrer començaran les obres de pluvials a Algaida en dues parts amb una durada prevista entre 4 i 5 mesos.

Campanya de suport a les víctimes del terratrèmol de Turquia i Síria. Davant els tràgics fets ocorreguts a Síria i Turquia, el Fons Mallorquí de Cooperació obre una campanya d’ajuda als damnificats pels terratrèmols. Les darreres xifres conegudes superen els 16.000 morts amb la qual cosa són els sismes més mortífers de la darrera dècada. Així mateix, s’han registrat 68.000 ferits i 300.000 desplaçats a les àrees controlades per Al Asad, a Síria. En aquests moments, el Fons Mallorquí treballa per fer arribar l’ajuda a les persones damnificades a través d’entitats i canals segurs. Es desaconsellen els enviaments en espècies per no saturar les capacitats logístiques dels actors humanitaris i d’emergència.

Carnaval a Algaida i Pina. Enguany es recupera completa i sense restriccions la XXXIII Rua d’Algaida i festa d’en Camestortes. Serà el dissabte, dia 18 de febrer, a les 16.30 h a Plaça. Les Inscripcions seran de dia 8 al 14 de febrer a les oficines de la Casa de la Vila en horari d’atenció al públic. Es poden consultar les bases a l’apartat de notícies del lloc web municipal. El Carnaval de Pina 2023, serà el diumenge, dia 19 de febrer, a les 11.00 h. Amb l’actuació de Centiments&Family Band

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP demana les següents qüestions:

S’aixecà la sessió poc després de les 21 hores.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version