Site icon Essaig.cat |

S’han publicat els projectes a finançar pels pressuposts participatius.

propostes_pressuposts_participatiusL’Ajuntament acaba de publicar a través del seu web els projectes que s’han presentat i que, sense passar-se dels pressupost poden ser aprovats pels ciutadans mitjançant una votació que es podrà fer al web municipal.

Podeu votar les propostes del formulari desplegable elegint una puntuació del 0 al 5, essent 5 la valoració màxima que pot rebre cada proposta. Es pot votar fins al proper dilluns dia 2 de novembre, a través del web municipal, i fins al 3 de novembre a les 14 hores si optau per l’opció presencial

En total s’han presentat dins els període habilitat un total de 38 propostes, de les quals s’han considerat aptes 20 i s’han desestimat 18, atenint-nos al fet que, tal i com anuncià la batlessa Maria Antònia Mulet a finals de setembre, la partida destinada als pressuposts participatius dins el pressupost de 2016 serien d’entre 150.000 i 200.000 euros.

Les propostes que han passat el filtre

Els projectes presentats i que els responsables del consistori han considerat que reuneixen les condicions per a poder ser finançats són (per ordre de major pressupost a menor segons l’estimació econòmica publicada per l’Ajuntament):

Les propostes desestimades

L’Ajuntament d’Algaida ha desestimat un total de 18 propostes, degut a què el cost sigui tan elevat que no es pot executar sense comptar amb ingressos extraordinaris finalistes d’altres administracions, o bé que les propostes siguin competència d’altres administracions, i per tant, segons la llei d’estabilitat pressupostària no poden ser assumides per l’Ajuntament, si bé des del consistori si que han manifestat el seu interès en donar el suport necessari per aconseguir que siguin una realitat. Entre les propostes desestimades destaquen:

Per una proposta pressupostària superior al pressupost i que no pot ser assumit per l’Ajuntament

Per tractar-se de projectes que, tot i comptar amb el suport municipal, són competència d’altres administracions:

Cal recordar que el proper dimarts 17 de novembre a les 19:30h al Casal Pere Capellà, l’Ajuntament donarà a conèixer els resultats de la votació i acordarà el seu enviament al plenari de dia 19 de novembre on es proposarà l’aprovació inicial del pressupost municipal del 2016.

Redacció Noticiari Es saig

Exit mobile version