Site icon Essaig.cat |

Crònica de la sessió plenària del mes d’abril

ajuntament-algaida-2Ahir a la nit va tenir lloc la sessió plenària corresponent al mes d’abril de l’Ajuntament. Presidit per la batlessa Maria Antònia Mulet, fou assistida per Maria Antònia Palou, la Tècnica d’Administració General que exercia de Secretària accidental davant el fet que des del passat 1 d’abril l’Ajuntament no compta amb el secretari que té concedida una comissió de serveis a l’Ajuntament de sa Pobla. En aquests moments, s’està a l’espera de l’arribada d’un funcionari per ocupar aquesta plaça en règim d’interinitat.

En una sessió plenària de marcat caire econòmic, l’Interventor de fons de la Corporació sr. Xavier Lluís Bacigalupe Blanco,  que també deixa l’Ajuntament (avui ha estat nomenat secretari general de la conselleria de Transparència, Cultura i Esports) va explicar que, malgrat en el pressupost de 2015 hi hagi un superàvit pressupostari d’uns 200.000 euros, a la vegada també es dóna un incompliment de la regla de despesa per haver aplicat el romanent de tresoreria al pressupost de l’any 2015 afegit al fet d’haver hagut de fer front a les indemnitzacions de la zona d’Es porrassar. Per tot això, la llei obliga a què es tramiti  un pla econòmic i financer, que ha de ser aprovat en el plenari i ha de passar a exposició pública, però que no suposarà fer cap retallada financera als pressuposts.

Pel que fa a les resolucions d’Alcaldia, Rafel Oliver del Partit Popular demanà a la batlessa per la creació del fitxer de videovigilància. La batlesa va respondre que que era per tal de poder posar en funcionament les càmeres que permetin enregistrar les àrees d’aportació de residus i poder aplicar les corresponents sancions a aquells ciutadans que no fan bé la gestió dels residus en aquestes àrees. També se va demanar per altres dos expedients sancionadors oberts, i la batlessa explicà que el motiu era que el SEPRONA havia presentat una denuncia contra el propietari d’una finca que hi tenia cotxes abandonats, i que davant la denúncia, l’Ajuntament té l’obligació legal d’incoar expedients els corresponents expedients sancionadors donat que són l’administració competent.

D’altra banda, Tomeu Ballester de Més per Algaida, Pina i Randa va demanar pel tema de la productivitat i de les hores extres, a veure si encara es pagaven perquè tenia entès que no, a la qual la batlessa va respondre que no es paguen però que per necessitats de servei, quan hi ha un esdeveniment al poble i es requereix si que la llei els ho permet.

També va demanar pel fet de la contractació d’una persona per fer net el poble. La batlesa va informar que el mes d’abril acaba el personal subvencionat del SOIB i que en els pressuposts ja s’incloïa la partida de la contractació del servei de neteja. Ara, segons la batlessa, s’ha optat perquè aquesta empresa contracti a una persona a una jornada de 40 hores setmanals per poder passar la màquina i també encarregar-se de la neteja dels contenidors de les àrees d’aportació. Rafel Oliver del PP demanà si una persona amb la màquina faria millor feina que sis, i la batlessa va respondre que vista l’experiència que si. A més va recordar que es feia a través d’una empresa perquè l’Ajuntament no pot fer incorporació de personal.

En l’apartat d’informació municipal, la batlessa va donar compte d’alguns dels actes que estan previst en els propers dies en el nostre municipi i dels quals en donarem compte en aquest digital, però també va aportar d’altres informacions l’acte de vandalisme patit al camp de futbol del Pina, la visita dels estudiants britànics a Algaida. D’aquelles de les quals no n’hem informat en aquest noticiari cal destacar en un control dut a terme sobre l’ús del cinturó de seguretat, la policia local va dur a terme el registre de 83 vehicles; que de l’altercat entre un ciutadà i un membre de l’agrupació de protecció civil el dia de la fira de l’any passat el judici celebrat ha acabat amb la condemna del ciutadà a un indemnització de 400 euros al voluntari de protecció civil i a una multa de 4 euros per dia durant 52 dies (208 euros). La batlessa Maria Antònia Mulet també va informar que s’estan duent a terme obres per arranjar els desperfectes que pateix la plaça del municipi i que properament s’asfaltaran els tres carrers.

En l’apartat dels precs i preguntes, Rafel Oliver del PP demana pel tema de la Policia Local i la manca d’efectius, i si encara continua la col·laboració amb la Guàrdia Civil. La batlessa diu que si i que el que ha passat es què en dos caps de setmanes s’han donat dos accidents i que la guàrdia civil no havia pogut prestar col·laboració perquè havia hagut d’intervenir a altres pobles. En Rafel demana sobre la possibilitat de muntar una mampara en un cotxe municipal per dotar de seguretat als policies. La batlessa diu que ningú de la policia local li ho ha demanat però que s’està oberta a parlar-ne. El representant del partit popular al consistori també va demanar sobre el nombre d’efectius, la batlessa diu que es treballa per tenir un cap de policia local però que sembla poc probable poder tenir policia local a Algaida de manera permanent.

Rafel Oliver també va demanar per l’augment del contracte de la responsable del casal de joves, la Batlessa va respondre que dins el seu programa electoral reforçar l’àrea de joventut i que per això se li ha fet un contracte de 37,5 hores setmanals, de dimecres a diumenge i els caps de setmana manté obert en horari d’horabaixa el casal de joves.

En el torn de precs i preguntes de Més per Algaida, Pina i Randa, Tomeu Ballester va demanar pel web del www.visitalgaida.com i si està operatiu. La regidora de promoció econòmica Maria Antònia Sastre informa que en aquests moments està aturada per fer-li una nova volta als seus continguts i lamentà que no hagi tengut els efectes esperats per part dels comerços i empreses implicats.

Una altra de les preocupacions dels econacionalistes son l’obertura del parc infantil de Pina. Ballester va demanar per què no s’havia obert encara el portal. El batle de Pina, Jaume Lliteres va informar que perquè feien falta els cartells indicant la prohibició de la circulació durant les hores que restarà tancat aquesta zona de sa plaça de Pina. La batlessa també informà que aquest cap de setmana també es tancarà la circulació parcial de la plaça d’Algaida. Tomeu Ballester va proposar que s’estudiàs establir una prohibició de circulació amb una discriminació horaria. La batlessa es mostrà d’acord en estudiar-ho.

També demanà pel projecte de senyalització dels comerços i institucionals del poble d’Algaida, però tant la batlessa com la regidora de promoció econòmica informaren que encara mancaven més pals per ubicar aquesta cartelleria i que quan els tinguessin tots la brigada municipal els col·locaria.

Finalment Ballester va informar a la sessió plenària de la celebració de la taula rodona sobre la circumval·lació i que havien elaborat un document de conclusions. La batlessa va acceptar que li facilitassin aquest document a tots els membres del plenari, perquè la ronda és un projecte del poble i no de l’equip de govern.

Redacció noticiari es saig  

Exit mobile version