Site icon Essaig.cat |

Els joves estudiants algaidins estalvien energia

alumnesdiplomaeuronet502016El CEIP Pare Bartomeu Pou ha conclòs el programa europeu d’estalvi energètic Euronet 50/50 i ahir va tenir lloc el lliurament de diplomes als vint alumnes de 5è que hi han participat enguany.

Les acreditacions foren lliurades per la regidora d’Educació, Margalida Garcias, qui va assegurar als alumnes i professors que el proper curs “està previst continuar amb aquest programa, ja que ha quedat demostrat cada any que s’aconsegueix un estalvi econòmic significatiu, a més de l’educació i sensibilització específica en medi ambient per als més petits de la casa i, per tant, també per a les famílies”.

El més característic d’aquest programa és el fet que l’estalvi econòmic derivat de l’estalvi energètic aconseguit pels alumnes i professors durant l’any es reparteix a parts iguals entre l’escola mateixa i l’Ajuntament, de manera que així es recompensa la feina feta pel col·legi. Donat que l’estalvi econòmic assolit ha estat de 1.918 euros, l’escola rebrà uns 1.000 euros.

Què és el programa Euronet 50/50?

El programa Euronet 50/50 té com a objectiu conscienciar i sensibilitzar els alumnes sobre l’estalvi energètic mitjançant visites setmanals d’una educadora ambiental durant tot el curs, amb la qual realitzen modificacions a l’escola i donen instruccions a tots als alumnes i professors per aconseguir que el centre millori els seus nombres  quant a estalvi energètic. El CEIP Pare Bartomeu Pou està adherit a aquest programa des de l’any 2013.

Redacció noticiari es Saig 

Exit mobile version