Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari municipal del mes de gener de 2019

A les 20:50 del dijous 24 de gener va tenir lloc la sessió plenària del mes de gener de 2019 Una sessió extraordinària i més avançat el mes per mor de les festes de Nadal i de les festes de Sant Honorat i Sant Antoni. Amb l’assistència de tots els regidors i amb Maria Antònia Palou com a secretària accidental, es donà inici la sessió amb l’aprovació de l’acta anterior.

El passat dimarts dia 22 de gener, el BOIB publicava l’aprovació definitiva del pressupost municipal d’Algaida per a l’any 2019, ja que no hi ha hagut alegacions i per tant no cal haver de passar pel plenari de bell nou.

Una de les primeres qüestions a debatre és la Moció del Grup Més per Algaida, Pina i Randa per la cessió de la rectoria a l’Ajuntament d’Algaida. Allò que demana la moció és “Instar a l’equip de govern a convocar, el més aviat possible, una reunió per avaluar la possibilitat d’un conveni de cessió entre el Bisbat de Mallorca i l’Ajuntament per la utilització dels diferents espais de la Rectoria amb finalitats socials“.

Rafel Oliver del PP explicà que no acabava d’entendre la finalitat de la moció i criticà que la moció no s’hagués consensuat ni amb el rector ni amb el consell parroquial, Oliver va afegir que tot i que no s’oposen a que un dia l’ajuntament se faci càrrec de l’edifici consideren que no és una prioritat perquè s’haurà de fer una inversió molt elevada i no hi ha cap associació desemparada. La batlessa Maria Antònia Mulet afirmà que fa deu anys se va mantenir una reunió amb el bisbat i se li va dir que no. però que arran de la visita del bisbe a Algaida el passat 24 de novembre, el bisbe va manifestar el seu interès de mantenir una reunió amb el bisbat i que està a l’espera de que se concreti amb el rector el dia per mantenir-la. Ballester va respondre que ara es presenta perquè des del Bisbat ara estam predisposats a arribar a acords i convenis. La moció s’aprovà per 8 vots a favors i 4 en contra del Partit Popular.

Respecte a l’adhesió al Conveni entre l’Ajuntament d’Algaida i el Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi, Tomeu Ballester demanà que vist el contingut del conveni, respecte a personal i metres quadrats, li generava dubtes sobre si anirà dotat amb pressupost. La batlessa Mulet respongué que el conveni es basa en la llei de biblioteques de 2006, i que certament la biblioteca no compleix els metres però si tota la resta si se compleix amb escreix. Mulet recordà que la no adhesió suposaria quedar fora de la xarxa de biblioteques del Consell. S’aprova per unanimitat.

Control i fiscalització

En els assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 4 de desembre i 20 de desembre de 2018, i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del PP s’interessà per:

Els representants de Més per Algaida, Pina i Randa no demanaren cap qüestió referida als decrets i acords.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va donar compte de la següent informació municipal:

Precs i preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular va demanar per la situació del camí de Son Maig a Pina. s’ha passat un cable de baixa tensió al camí de son maig i les tronetes estan en mal estat. La batlessa respongué que la primera empresa va fugir i que la segona ha anat tapant els forats perquè s’havia donat odres i la policia local hi estava al damunt.

Alguns negocis d’Algaida tenen una línia groga i d’altres amb gual. Demana el motiu o si hi ha ordenança sobre el tema. La batlessa diu quer deu ser fruit de com feren la sol·licitud i quan la feren però que si qualque negoci vol tenir una linia groga per accessibilitat que parlin amb l’ajuntament i no seria necessari acanat pagant un gual.

Tomeu Ballester de Més per Algaida, Pina i Randà demanà qui ha de pagar el esbaldrecs de les parets dels camins públics. La batlessa respongué que els propietaris amb ordre d’execució forçosa per part de l’ajuntament si suposen un perill.

També posar una barana a l’escala del cementeriQue alguns veinats es queixen que quan recullen l’organica deixen alguns poals amb restes dins. La batlessa digué que avisin a l’ajuntament i que trameten la incidència.

Ballester va demanar perquè s’ha retirat la paperera de davant can bodegó. Mulety respongué que s’havia llevat a posta per evitar que esdevingués un lloc on dipositar-hi els fems de casa com passava fins ara.

Finalment els ecosobiranistes demanaren per posar llums leds a la via del colesterol o passeig a l’antiga carretera de Manacor. La batlessa s’ho va apuntar i que ho miraria, però canviar leds no és canviar una bombeta sinó tota l’estructura i que s’havia d’estudiar.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version