Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes de març

A les 20 hores del dijous 5 de març va tenir lloc la celebració del plenari del mes de març amb l’assistència de tots els regidors i amb l’aprovació de l’acta anterior.

Seguidament es va sotmetre a votació dues mocions. La primera fa referència a una Declaració institucional de l’Ajuntament d’Algaida: “8 de març, dia Internacional de la Dona”.

El segon debat fou la Declaració institucional de l’Ajuntament d’Algaida en suport de les reivindicacions del sector agrari i ramader espanyol.

Ambdues declaracions foren aprovades per assentiment ja que no se voten.

Control i Fiscalització

Pel que fa a l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en dates 6 de febrer i 21 de febrer de 2020 i de Assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP va demanar sobre:

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre els següents elements:

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP va demanar sobre els diferents temes següents:

La reunió va acabar abans de les 20:30 hores.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version