Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes de març de 2022.

A les 20 hores del dijous 10 de març de 2022 va tenir lloc a la sala de plenaris de l’Ajuntament d’Algaida, la sessió plenària del mes de març que, com que no va tenir lloc el primer dijous si no el segon té caràcter extraordinari. El plenari va començar amb un minut de silenci en condemna la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.

Després de la lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 15 de febrer de 2022, va donar lloc a l’aprovació de diferents declaracions institucionals de part de l’Ajuntament. Abans de tot, la batlessa va llegir la carta de l’Associació de governs locals d’Ucraïna va fer arribar als ajuntaments de Mallorca, a través del Fon Mallorquí de Solidaritat. Amb la carta es demana la petició d’una zona d’exclusió aèria. Just després es va llegir la Declaració institucional en condemna de la invasió russa d’Ucraïna i en suport a tota la ciutadania ucraïnesa. S’aprovà per unanimitat.

Després es va procedir a la lectura i aprovació per unanimitat de la Declaració institucional amb motiu del 8 de març en favor dels drets humans de les dones i nines afganeses.

Finalment, es va llegir i aprovar per unanimitat la Declaració Institucional per commemorar el 8 de març-Dia Internacional de les Dones.

Mocions del PP

Després vingué el torn de les mocions del Partit Popular. La primera a debatre’s fou la Moció presentada pel grup municipal popular sobre l’eliminació de l’impost sobre successions. Maria Antònia Mulet, en nom del grup socialista va afirmar que no entenen la moció i que han comparat que es fan a altres comunitats autònomes, governades per diferents partits. En el cas de Balears el tribut, segons digué la batlessa, oscil·la entre l’1 i el 21 %. Mulet digué que no està d’acord en la tributació de l’1% perquè comparteixen el principi de què ha de pagar qui més té. Si es mostrarien partidaris d’aplicar bonificacions, però recorda que aquesta no és una competència municipal sinó autonòmica. Oliver contrarestà dient que 3000 famílies de balears hagueren de renunciar a la seva herència durant l’any passat i que les mocions es presenten també sobre temes de les quals no són competència municipal. Margalida Puigserver va dir que ells creien en la redistribució fiscal i votarien en contra. Oliver digué que «els més tenen paguen i poden heretar i els qui no tenen no poden heretar». La moció fou rebutjada per 4 vots a favor i 9 en contra.

Seguidament, es va sotmetre a debat la Moció presentada pel grup municipal popular relativa a la modernització, la llibertat de mercat i la sostenibilitat del model turístic. Tomeu Ballester prengué la paraula per dir que tenien dues visions oposades del model turístic, a curt termini o per aquesta temporada i ells (Més per Algaida) a llarg termini. Ballester argumentà que no s’eliminen places i cità exemples de massificació turística. La nova llei inclou aspectes de circularitat i de reducció de residus i els fons europeus s’han de diversificar i no posar-los tots dins el mateix sac. Oliver va demanar per les places turístiques que tenia en funcionament i si estava d’acord amb la reducció de les places turístiques quan ell en tenia. Ballester va respondre que fa cinc anys que ja no explota turísticament els seus habitatges. Jaume Lliteres del grup socialista va fer una defensa de la llei en la mesura que l’economia circular permetrà millorar l’economia local. A més Lliteres discrepava en la manca de consens perquè el decret llei es tramitarà en forma de llei i criticà la referència a la llei Delgado de 2012 que «hagué de ser retirada per envair competències urbanístiques del Consell». Oliver li va dir que fer un decret llei inicial no era consensuar una llei. La moció fou rebutjada per 4 vots a favor i 9 en contra.

Control i fiscalització

En L’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 24 de febrer de 2022 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP no va fer cap pregunta sobre els decrets.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre les següents qüestions:

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP es va interessar per les diferents qüestions:

La sessió plenària acabà passades les 21:20 del vespre.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version