Site icon Essaig.cat |

Crònica del primer plenari de 2021

A les 19 hores del dijous de 14 de gener de 2021, va tenir la sessió plenària disponible a través de Zoom. A la sessió hi assistiren tots els regidors. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 21 de desembre de 2020 va començar la sessió.

La batlessa Maria Antònia Mulet va explicar la modificació del Reglament Voluntari de Protecció Civil d’Algaida. Es tracta de poder adequar-nos al decret 32 de 19 de març del GOIB. La proposta d’acord s’haurà de sotmetre a aprovació inicial, a l’informe de l’Institut Balear de la Dona i trenta dies d’exposició pública. La modificació es va aprovar per unanimitat.

En segon lloc es va produir la dimissió del regidor de Més per Algaida, Pina i Randa, el Sr. Toni Rigo Company. El passat dia 21 de desembre, va presentar la seva dimissió de l’acte de regidor i s’ha de fer en un plenari. Rigo va lamentar que el seu darrer plenari fos telemàtic i va dir que ell s’havia decidit implicar en el poble d’adopció. La decisió ha estat difícil però engrescadora. Els canvis a la seva feina i l’augment de les seves hores va impossible continuar sent regidor de les àrees, especialment a la de medi ambient. Rigo va agrair la tasca d’oposició al Partit Popular per fer una oposició constructiva, a l’equip de govern especialment a la batlessa i també a les companyes de partit. Toni Rigo va ser també qui va confirmar que Tomeu Ballester, serà el regidor que el substituirà a l’equip de govern i a l’Ajuntament d’Algaida. La resta de membres del consistori varen agrair-li la tasca feta i li desitjaren sort i encerts en aquesta nova etapa.

Control i Fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 14 de desembre de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del Partit Popular es va interessar pel


Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va explicar que:

Precs i Preguntes

Rafel Oliver va demanar per les següents qüestions:

La batlessa va concloure el plenari recordant que enguany no hi ha festes de Sant Honorat i Sant Antoni i que tot i haver-hi missa no la presidiran.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version