Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes de febrer.

La sessió plenària va començar a les 19:13 hores després de resoldre els tradicionals problemes a l’hora de començar la reunió. L’acta va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 14 de gener de 2021.

Bartomeu Ballester en el moment del seu discurs d’entrada com a nou regidor

Després, per coses de la pandèmia, es va procedir a la presa de possessió “virtual” del Sr. Bartomeu Ballester Salas, com a nou regidor de l’Ajuntament d’Algaida per Més per Algaida, Pina i Randa en substitució de Toni Rigo Company que va dimitir per motius professionals. Ballester va prometre el càrrec de regidor per imperatiu legal. La batlessa Maria Antònia Mulet (PSOE) i Margalida Puigserver (Més) varen donar-li l’enhorabona i li varen desitjar sorts i encerts en la nova etapa a l’Ajuntament ara a l’equip de govern. Rafel Oliver del PP també li varen donar l’enhorabona i que estarien pendents com de la resta de les seves àrees de gestió.

Ballester va afirmar que “Assumesc el compromís i em pos al servei de les persones d’Algaida, Pina i Randa, conscient dels moments difícils que ens toca viure i de què tots hem de fer feina conjuntament per sortir-ne els més aviat possible”. Així mateix s’ha posat a disposició dels regidors i regidores de l’equip de govern i de l’oposició per tot el que faci falta.

Modificació de la composició de les Comissions Informatives.

Arran dels canvis de l’equip de govern amb l’entrada de Bartomeu Ballester, es va procedir a separar les comissions informatives. La situació laboral de la regidora Margalida Fullana no li permet dedicar-li tot el temps que ella voldria i per això només assumirà la comissió informativa de Desenvolupament Local, fires i mercats, i per això ella passarà a només presidir aquesta comissió i la comissió de Mobilitat sostenible i accessibilitat serà una nova comissió informativa que presidirà Jaume Lliteres. Igualment Fullana deixarà de ser 4a tinent de batlessa i ha cessat com a vocal de la junta de govern local i ho passarà a ser en Jaume Lliteres. Finalment la gestió de gent gran i centre de dia passarà a dependre de la comissió de Salut, i deixarà de dependre de Serveis Socials que ha vist augment notablement la seva feina durant la pandèmia.

Després es varen presentar els nous models del Registre d’Interessos municipal. Aquest registre s’hauria d’adaptar a allò que diu la llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència i també s’ha adaptat a la llei de protecció de dades. Aquesta modificació fou aprovada per unanimitat.

Mocions i declaracions de l’Ajuntament

La regidora de Cultura Margalida Garcies va llegir els acords de la moció presentada pels grups municipals PSOE, MÉS i PP per adherir l’Ajuntament d’Algaida a la commemoració dels 500 anys de les Germanies. La moció va ser aprovada per unanimitat.

Després la regidora de salut Catalina Pastor va procedir a llegir la declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer, que també va ser aprovada per unanimitat.

Activitat de control

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 21 de gener de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver va dir que entenia que el decret d’hores extres hi hauria de ser un dels darrers davant el compromís expressat en una reunió amb la batlessa que aprovarien una revisió del lloc de feina a fi de dotar d’un complement al cap de policia local per disponibilitat horària, que entenen no es cobrarien hores extres.

També s’interessà per una factura de correus que apuja a 399 euros. L’interventor Joan Obrador respongué que en realitat es tracta de la factura que agrupa totes les cartes enviades durant el més, però en la descripció del concepte agafa la primera carta enviada.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar d’aquestes qüestions:

Precs i preguntes

Rafel Oliver demana els següents temes:

Finalment es va demanar fer els plenaris a les 19:30 per tal que tothom pugui assistir al plenari, cosa a la qual accedeixen tots els regidors.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version