Site icon Essaig.cat |

El govern central endureix la normativa sobre la mascareta

El Govern ha endurit la norma de l’ús de la mascareta a Espanya. Tal com publica el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dimarts, serà obligatori portar mascareta a la platja independentment de la distància de seguretat que hi hagi entre les persones.

Fins ara, l’ús de la màscara era obligatori sempre que no es pogués guardar la distància de seguretat de metre i mig. Ara, la nova norma que regula la desescalada obliga a portar-la a la platja i en altres espais a l’aire lliure encara que hi hagi més d’1,5 metres de distància interpersonal.

Entre les mesures contemplades en el text, que entrarà demà en vigor i es mantindrà fins que acabi la pandèmia, es manté l’obligació per a les persones, a partir dels sis anys, d’usar mascareta a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, fins i tot encara que es mantingui la distància de seguretat d’1,5 metres.

En qualsevol cas, la mascareta no és exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

«Tampoc serà exigible en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la mateixa naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries», assenyala el document.

Llei de “Nova normalitat”

Les noves mesures s’inclouen en la coneguda com a llei de  “nova normalitat”, que va ser aprovada el passat dijous passat pel Ple de Congrés, després de la llum verda de Senat, on es va introduir una esmena -del PSOE- que fixava l’obligatorietat de la mascareta fins i tot mantenint la distància de seguretat.

La nova norma té una  vigència indefinida, i durarà fins que la crisi sanitària es doni per conclosa.  “Fins que el Govern declari de manera motivada i d’acord amb l’evidència científica la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19”, indica el text.

La llei manté l’obligació d’usar mascareta en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats  complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no són convivents.

Com a novetat,  si es modifica en el cas de les cobertes i espais exteriors dels vaixells i embarcacions, on l’ús de la mascareta passa a ser obligatori, cosa que ja incloïa també l’esmena aprovada al Senat i ratificada, juntament amb la resta de la llei, pel Congrés la passada setmana.

Medicaments considerats essencials

En relació amb els fabricants i els titulars d’autoritzacions de comercialització d’aquells medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el document recull que han de comunicar a la Direcció de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) l’estoc disponible, la quantitat subministrada en l’última setmana i la previsió d’alliberament i recepció de lots d’aquests, incloent-hi les dates i quantitats estimades.

A més, inclou que les administracions competents han de vetllar per garantir la suficient  disponibilitat de professionals sanitaris  amb capacitat de reorganització dels mateixos d’acord amb les prioritats en cada moment. Així mateix, al·ludeix a la garantia d’un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic d’hora, l’atenció als casos i la vigilància epidemiològica.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version