Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes d’abril de 2022

Sessió plenària del mes d’abril de 2022.

Primer dijous d’abril i tocava sessió plenària a l’Ajuntament d’Algaida. Hi mancaren els regidors Margalida Fullana del PSOE i Tomeu Ballester de Més per Algaida.

Després de la lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de dia 10 de març de 2022, es va dur a terme el debat sobre les diferents mocions:

Finalment, es va aprovar Compromís de l’Ajuntament d’Algaida per tal de facilitar la difusió i la sensibilització del projecte Vacances en Pau 2022 arreu del municipi, que fou aprovat per unanimitat.

Control i Fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 10 de març de 2022 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver no es va interessar per cap dels decrets.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre les següents qüestions

Precs i Preguntes

Rafel Oliver es va interessar per

Redacció essaig.cat

Exit mobile version