Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari extraordinari del mes de juliol de 2021

A les 20 hores del dijous dia 8 de juliol va tenir lloc en sessió extraordinari la darrera plenària de l’Ajuntament d’Algaida del curs 2020-2021, amb l’assistència de tots els regidors a excepció de Llorenç Gil i Tomeu Ballester.

Resolucions

Després de l’aprovació de l’acta anterior, es va sotmetre a l’aprovació de la delegació de l’exercici de promoció turística dels Ajuntaments a la Mancomunitat Pla de Mallorca. D’aquesta manera es pretén millorar la gestió dels recursos sobretot dels ajuts que arriben del Consell de Mallorca. S’aprovà per unanimitat.

La regidora Margalida Garcias va llegir l’inici de la tramitació de l’expedient per nomenar fill il·lustre del municipi d’Algaida a Pere Llull Fullana (1908-1936), darrer batle de la república, en reconeixement del darrer batle republicà d’Algaida i homenatge a les víctimes de la repressió del franquisme. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

Després es va sotmetre a votació l’Adhesió al Manifest del Consell de Mallorca per commemorar el Dia de l’Orgull LGTBI, que fou aprovada per unanimitat.

Seguidament es va votar l’adhesió al conveni AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les Entitats Locals, que també fou votada per unanimitat.

Finalment es va sotmetre a debat i votació la moció presentada pel grup municipal PP per instar al Govern d’Espanya a abaixar el preu de la llum actuant sobre determinats impostos i costos reguladors. Una vegada llegida (la podeu consultar fent clic a l’enllaç), la batlessa Maria Antònia Mulet va dir que hi havia aspectes en què hi estava d’acord, però digué des del passat 24 de juny ja s’havia abaixat l’IVA del 21 al 10 % i s’havia abaixat l’impost a la generació d’energia al 0 % per aquest trimestre. Mulet va proposar una sèrie de canvis en el sentit de fer la baixada d’impostos de manera permanent i no pel trimestre i incorporar-ho a les conclusions, cosa que Rafel Oliver hi va venir bé. Margalida Puigserver, en nom de Més per Algaida considerà que els dos primers punts de la moció depenen de la voluntat política, i apostà per una auditoria de les grans elèctriques, però Rafel Oliver va considerar cordialment que tot i que hi tenia relació en l’energia elèctrica, la proposta de Més no cabia dins aquesta moció i per aquest motiu Puigserver va dir que s’abstendrien. La moció fou aprovada amb els vots del PP i PSOE i l’abstenció de Més per Algaida.

En L’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 14 i 28 de juny de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, rafel Oliver del PP no va fer cap pregunta.

Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre totes aquestes qüestions:

PÀRQUING DE SA TANQUETA: Aquest pàrquing s’han tancat perquè la setmana que ve comencen les obres per a la dotació de serveis del carrer i la previsible urbanització. Gràcies a la bona tasca que fa aquest aparcament des de l’Ajuntament ja se cerquen solucions amb solars per veure si es poden utilitzar com a aparcaments.

FURGONETES MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA: La Mancomunitat ha licitat i adjudicat, a través de la seva gerència, l’adquisició de quatre furgonetes adaptades per a donar el servei de recollida a domicili dels usuaris dels centres de dia d’Algaida i Petra. Els usuaris dels centres de dia es troben disseminats per tots els municipis de la mancomunitat pel que era necessari uns vehicles millor adaptats per prestar el servei de forma òptima. L’adjudicació del contracte de subministrament de les quatre furgonetes adaptades es va realitzar a l’empresa ILUNION, grup social de l’ONCE, per un valor total de 141.714,53 euros. Les furgonetes han estat finançades en exclusiva amb pressupost propi de la Mancomunitat. Es destinaran dues furgonetes a cada centre de dia i evitaran els problemes actuals de logística en la recollida, ja que es podran dissenyar dues rutes de recollida per centre de dia, en comptes de la unitària que hi ha actualment i que provocava retards en algunes ocasions.

Rafel OLiver va demanar pel fet que ara deixaran de dur auxiliars de transport. La batlessa i la regidora varen dir que ho demanaran però que en principi estava pensat per agilitzar la recollida i transports de les persones majors.

EL FONS DE GARANTIA AGRARI I PESQUER DEL GOVERN FINANÇARÀ LA REDACCIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA DAVANT SITUACIONS DE SEQUERA DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA: La Mancomunitat del pla ha adjudicat, finançat pel Fons de Garantia Agrari i Pesquer del Govern de les Illes Balears, la realització del Pla d’Emergència Davant de Situacions de Sequera per al Pla de Mallorca a l’empresa SOCADE per un valor total de 17.363.50 euros. Amb la realització del Pla d’Emergència Davant de Situacions de Sequera per al Pla de Mallorca, que es preveu que estigui enllestit a principi del 2022, la Mancomunitat del Pla obtindrà un document tècnic estratègic que serà utilitzat per trobar la millor solució possible per actuar amb la màxima eficàcia possible en situacions de sequera en la comarca del Pla de Mallorca, ja que amb aquest document tècnic estratègic es vol garantir la disponibilitat de l’aigua necessària per assegurar la salut i el benestar de la població localitzada als municipis del Pla de Mallorca, i minimitzar els efectes negatius, conjunturals o persistents sobre l’abastament d’aigua a zones rurals i urbanes. El Pla d’Emergència Davant Situacions de Sequera per al Pla de Mallorca abastarà els municipis d’Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Porreres, Santa Eugènia, Sineu, Vilafranca de Bonany. Aquests 11 municipis tenen la gestió de l’abastament d’aigua potable i clavegueram mancomunada.

Amb aquest Pla es definiran indicadors particulars de prevenció i detecció de la sequera que determinaran l’estat de sequera de cada un dels 11 municipis mancomunats, els quals podran identificar en quina unitat de demanda se situen els pous d’abastament. Hi haurà la possibilitat de fixar llindars específics per determinar l’agreujament de la situació. Els llindars estaran definits en aquest Pla per a cada unitat de demanda. Es definiran les mesures per assolir els objectius específics de cada fase i s’establiran responsabilitats per a la presa de decisions i la manera de gestionar cada situació.

FINS A 104 NINS I NINES ES BENEFICIEN DE LES SUBVENCIONS PER A FAMÍLIES AFECTADES PER LA COVID-19. Fins a 104 nins i nines es beneficiaran de la línia d’ajudes destinades a famílies del municipi amb fills matriculats en el curs 2020-2021 en Infantil, Primària, Secundària, Batxiller i Grau Mitjà, a la qual l’Ajuntament d’Algaida ha destinat 8.500 € en el marc de les diferents iniciatives per a fer front a la Covid-19. Així, 66 famílies rebran una ajuda de 81,73 € per fill o filla. Per tal de poder accedir a aquestes ajudes, algun dels dos pares s’havia de trobar en situació de vulnerabilitat econòmica i/o social, estar desocupat o haver resultat afectat per un ERTO o un cessament total o parcial de l’activitat laboral a causa de la Covid-19. Aquesta línia de subvencions “és la manera que des de l’Ajuntament d’Algaida intentam alleugerir la càrrega a les famílies que s’han vist afectades per la Covid-19 en el procés d’escolarització dels infants”.

Cal recordar que enguany aquestes ajudes se sumen a les que atorga l’Ajuntament d’Algaida des de fa anys per al transport escolar a l’IES Llucmajor des de 2012 (12.000 € anuals) i també les beques per a estudiants universitaris i de grau superior a la qual es destinen 17.000 € anuals.

VIDRES GORDIOLA: Des de l’Ajuntament  volem donar l’enhorabona a vidres Gordiola per la declaració de la tècnica de vidre bufat com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial aprovada pel consell de ministres el passat dimarts; per tant, un orgull per tots els que vivim al nostre municipi que una empresa d’aquí amb més de 300 anys d’antiguitat rebi aquesta distinció

FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES DE LA POLICIA LOCAL: Divendres dia 3 de juliol va començar el seu període de pràctiques al nostre municipi el Sr. Jesús García Tugores, funcionari en pràctiques de la categoria de policia local, ha iniciat les pràctiques en el municipi d’Algaida a l’haver superat una cinquena part del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l’any 2021 fins dia 31 d’agost. I a partir d’aquest dia tornarà a incorporar-se al curs de capacitació de l’EPBAP fins a haver superat els 6 mesos de pràctiques obligatòries abans d’incorporar-se com a funcionari de carrera a l’Ajuntament d’Algaida; el curs està previst que acabi a finals de 2021.

AQUAGYM GENT GRAN. Comença la setmana que ve i l’Ajuntament hi col·labora amb el pagament de dos dies dels monitors.

ENQUESTES A LA CIUTADANIA MERCAT: a partir d’una sèrie d’enquestes personals i a través de les xarxes socials. Ara està en procés d’elaboració de les conclusions que es faran públiques.

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE: Diumenge dia 11 de juliol de les 10 h a les 13 h amb entrada gratuïta   com cada any a les piscines municipals es duu a terme  la campanya mulla’t per l’esclerosi múltiple organitzada per L’ABDEM amb la col·laboració de l’Ajuntament i d’Algaida.

FESTES SANT JAUME: Durant la setmana que ve es repartiran els  programes de les festes de Sant Jaume; un programa que es va tancar ja tenint en compte les mesures restrictives i actes controlats; molt paregudes a any passat; es vera que amb més activitats. De totes maneres el programa queda subjecte als canvis de la situació i per tant, es poden modificar, canviar o suspendre actes i així poder assegurar la seguretat i sobretot evitar possibles contagis. Aprofito el ple per demanar responsabilitat a tota la població; també als joves perquè al ser la població que per sort ja han començat  a vacunar encara queda molta perquè la vacunin; els hi demano des d’aquest plenari, que es vacunin, i sobretot que evitin situacions de risc com ara botellots o reunions no controlades o activitats no permeses, ja que com hem vist i ara vivim, tota la feina de mesos en un sol moment es pot girar i empitjorar i sobretot tenint en compte que ara per ara la mitja d’edat d’ingressats és gent molt més jove i que el 70% de casos positius són joves. Per tant, molt de seny i responsabilitat i sempre entenent que estam molt cansats tots, i els joves també, però no ens queda altre.

I informà els regidors que rebrien la convidada per a la missa de dia 25 així com la missa homenatge als majors de 80 anys de diumenge dia 18 de juliol a les 19 h que com sempre hi estam convidats tots els regidors i regidores del Ple de l’Ajuntament

Abans de passar a les preguntes, va desitjar un bon estiu a tots i totes, molta salut i ja ens veiem els dies de festa.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver del Partit Popular es va interessar pels següents temes:

I sense cap altre tema, la sessió va concloure abans de les nou del vespre.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version