Dimarts, desembre 5, 2023

Avís Legal

Titularitat

Es Saig. Algaida, Pina i Randa (http://www.essaig.cat) és l’edició en digital de la revista es Saig d’Algaida, editada per la delegació de l’Obra Cultural Balear d’Algaida, entitat sense ànim de lucre.

es Saig. Revista de l’Obra Cultural d’Algaida
DL: PM495/80
Domicili: Apartat de correus, núm. 152, Algaida
Telèfons: 971125308 / 971665275
Adreces electròniques: essaig@premsaforana.cat / noticiari@essaig.cat

Contingut de la pàgina

El contingut de la web http://www.essaig.cat podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia.

es Saig. Algaida, Pina i Randa ofereix enllaços d’accés a llocs web de tercers perquè els lectors tinguin més fonts d’informació i puguin complementar dades de les notícies, però no és responsable ni del contingut d’aquestes webs ni dels resultats que s’hi obtinguin.

es Saig. Algaida, Pina i Randa no pot garantir que l’accés a la web o els continguts siguin sempre exempts de tot error, però vetlla perquè no se’n produeixin i per a esmenar-los en cas que n’hi hagi.

es Saig. Algaida, Pina i Randa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Atès que el dret a la pròpia imatge es troba reconegut a l’article 18.1 de la Constitució regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, l’entitat Revista es Saig Revista de l’Obra Cultural d’Algaida i les entitats vinculades demanen el seu consentiment per aparèixer de forma clarament identificable en les fotografies i gravacions que puguin realitzar-se a les activitats de l’entitat, i que s’exposin públicament a la pàgina web, canals socials (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.), revistes o altres publicacions internes o de tercers. El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita per correu electrònic a noticiari@essaig.cat

Aquest web no recull cap mena d’informació personal ni tampoc fa cap mena d’ús de les galetes (cookies) .

Propietat intel·lectual

Els articles, imatges i qualsevol altre contingut multimèdia publicats en aquest web són propietat dels seus autors i/o s’han obtingut de llocs on es garanteix que són lliures de drets. A no ser que se n’indiqui el contrari, els textos i fotografies es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, amb les condicions següents:

  • Se n’ha d’esmentar la font. (essaig.cat / Revista es Saig )
  • Cal respectar-ne la contextualització original.
  • No se’n pot fer un ús comercial.
  • No se’n pot fer obra derivada.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades o els documents que hi trobarà, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

Els responsables de la web es reserven el dret de poder fer els canvis que considerin oportuns a la web i als articles que s’hi trobin allotjats.

Limitació de la responsabilitat

Ni la delegació de l’Obra Cultural Balear a Algaida ni els responsables de la web no assumeixen cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Política de marques publicitàries i publicitat

es Saig. Algaida, Pina i Randa no ofereix continguts publicitaris comercials de cap mena. No obstant això, es Saig es reserva el dret a canviar aquesta política de marques comercials i publicitat en qualsevol moment.

Les marques i locals comercials de les empreses del municipi d’Algaida que apareixen en aquest web ho fan amb finalitat informativa i sense percebre cap mena de contraprestació econòmica ni per part d’aquest web digital o de l’edició en paper.

Es Saig no compta amb finançament publicitari comercial. De moment només publicam publicitat institucional.

%d