Contacte amb essaig.cat

I si voleu contactar amb l’edició en paper

es Saig. Revista de l’Obra Cultural d’Algaida
D.L.: P.M. 495/80 Revista mensual
DOMICILI: Apartat de correus n. 152 Algaida
TELÈFONS: 971125308 / 971665275
CORREU ELECTRÒNIC: essaig@premsaforana.cat